نحوه محاسبه بن کارگری در حقوق و دستمزد

مبلغ بن کارگری همه‌ساله طی بخشنامه‌ای از طریق وزارت کار برای اشخاص متأهل و مجرد به‌صورت ثابت تعیین و اعلام می‌گردد.
بر اساس بند ۳ بخشنامه وزارت کار برای سال ۹۶ مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال برای اشخاص متأهل و مجرد تعیین‌شده است.

مبلغ بن کارگری همه‌ساله طی بخشنامه‌ای از طریق وزارت کار برای اشخاص متأهل و مجرد به‌صورت ثابت تعیین و اعلام می‌گردد. بر اساس بند ۳ بخشنامه وزارت کار برای سال 97 مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال برای اشخاص متأهل و مجرد تعیین‌شده است. این مبلغ برای یک ماه کارکرد کامل است لذا اگر شخصی کمتر از یک ماه کارکرد داشته باشد به نسبت روزهای کار تعدیل و پرداخت آن بر اساس مصوبه سال ۸۵ قانون کار و شورای کارگری الزامی است.


بن کارگری پرسنل


" بن کارگری مشمول مالیات و بیمه است. "

 

بن کارگری برای کارگرانی که کمتر از یک ماه کارکرده اند به روش زیر محاسبه و پرداخت می شود :


مبلغ خواربار به ازای هرروز = ۳۰ ÷ مبلغ بن خواربار برای یک ماه


مبلغ بن خواربار متعلق به کارگر=تعداد روزهای کار کارگر در ماه * مبلغ خواربار به ازای هرروز کارکرد


  مبلغ خواربار به ازای هرروز =30÷1100000=36666 ریال
کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان