کارفرمانیوز - مرخصی استفاده آزاد از ساعات و روزهای کار است که کارگر میتواند برای انجام امور شــخصی و اوقات فراغت و… از آن اســتفاده کند. مرخصی‌ها، برخلاف تعطیلات رسمی، که ایامی مشخص هستند، توسط خود کارگر انتخاب میشوندمرخصی استحقاقی ۲۶ روز در سال است که با احتساب ۴ روز جمعه ۳۰ روز میشود. مرخصی کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال دارند، سالانه ۵ هفته است، که در دو نوبت ۶ ماه اول و شش‌ماه دوم استفاده میشود. برای‌کار کمتر از یک سال مرخصی به نسبت مدت کار محاسبه میشود. به موجب ماده ۶۶ قانون کار، کارگر نمیتواند در ســال بیشتر از ۹ روز از مرخصی ساالنه خود را ذخیره کند. در صورت بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، تعطیلی کارگاه یــا فوت کارگر مطالبات بابت مرخصی استفاده نشده به کارگر یا ورثه وی قابل‌پرداخت است. 

دو حالت برای مانده مرخصی یا ذخیره مرخصی متصور است :
 
حالت الف– شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب می‌نماید که در این حالت تمام‌ روزهای باقی‌مانده مرخصی محاسبه و به کارگر پرداخت می‌گردد.
 
حالت ب– شرکت‌ها در پایان هرسال با کارکنان خود تسویه‌حساب نمی‌کنند بنا بر اصل تطابق هزینه با درآمدهای همان دوره باید مانده مرخصی هرسال را در پایان همان سال تحت عنوان ذخیره باقی‌مانده مرخصی استفاده‌نشده کارکنان، در حساب‌ها ثبت نماید. کارکنان پس از اتمام خدمت یا تسویه‌حساب با شرکت می‌توانند مبلغ مرخصی‌های استفاده‌نشده خود را از شرکت مطالبه نمایند؛ که در این حالت تنها ۹ روز مرخصی ذخیره‌شده و مابقی روزهای استفاده‌نشده به کارگر پرداخت می‌گردد. هزینه هرروز مرخصی استفاده‌نشده برابر مزد روزانه هست که برای سال 98 به ازای هرروز مرخصی استفاده‌ نشده مبلغ  505.627 ریال است.
 
دلالی و کارگری
 
مثال: اگر شخصی ۱۰ روز مرخصی در طی یک سال استفاده کرده باشد و قرار باشد مرخصی در پایان سال ذخیره گردد
 
مانده مرخصی ۱۱ روز = ذخیره مرخصی ۹ روز – 20 روز = ۱۰ روز-۳۰ روز
 
 505.627×11=5561897
 
مبلغ 5561897 ریال قابل پرداخت در پایان سال به کارگر همراه حقوق و
 
505.627×9=4550643
 
مبلغ 4550643 ریال به‌عنوان ذخیره مانده مرخصی استفاده‌نشده در ترازنامه بخش بدهی نمایش داده می‌شود.

 

کارفرمایان گرامی
 
اقرارنامه های مورداستفاده در اکثر شرکتها از درجه اعتبار ساقط شده و در صورت نداشتن مکانیزم
 
قانونی و مهندسی شده در حوزه روابط کار در آینده متحمل خسارتهای فراوانی خواهید شد.
 
واحد روابط کار گروه مشاوران کارفرمانیوز که یک مرجع تخصصی در حوزه کارفرمایی کشور است
 
کمک می کند به واسطه مشاوره و یا سپردن اجرای روابط کار با خیال راحت لذت کارفرمایی
 
را تجربه کنید.همین حالا می توانید با ما تماس بگیرید.
 
 
مشاور کسب و کار در مازندران
 
 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان