کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکالت در اداره کار» ثبت شده است

پاسخ به سوالات کارگر کارفرمایی قانون کار 2


کارفرمانیوز - سلسله پست های پیش رو شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است و توسط وکیل و مشاور متخصص اداره کار تایید گردیده است.امیدواریم اطلاعات داده شده در این پست و پست های بعدی مورد استفاده شما کارفرمایان عزیز قرار گیرد.

11- مشاهده می شود در برخی موارد اشخاص در کارگاههای متفاوتی اشتغال به کار دارند با توجه به اینکه در اغلب موارد این کارگاه ها مشمول قانون کار می باشند آیا برخورداری یک شخص در دو یا چند کارگاه مختلف از مزایای قانون کار قانوناً اشکالی ندارد؟

در قانون کار و مقررات مرتبط به آن برای اشتغال به کار افراد در بیش از یک واحد کارگاهی ممنوعیتی پیش بینی نشده است و به این لحاظ این قبیل کارگران در هر واحد به اعتبار کار انجام شده تحت پوشش قانون مرقوم و مقررات تبعی قرار   می گیرند و در هر کارگاه به نسبت ایام کارکرد و ساعات کار انجام شده از امتیازات متعلقه برخوردار می شوند و از لحاظ سازمان تأمین اجتماعی نیز بیمه شدن کارگران در دو یا چند واحد کارگاهی مشمول قانون کار بلا اشکال می باشد .

12-درباره شمول قانون کار به اشخاصی که بصورت مشاور در کارگاهها شاغل هستند؟

افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار می دهند و در مقابل کار ارائه شده مزد دریافت می دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردادی فی ما بین تحت پوشش قانون کار قرار گرفته و به نسبت ساعات کار از امتیارات پیش بینی شده در این قانون و مقررات تبعی منجمله سنوات خدمت و مزایای حین کار بهره مند خواهند بود.

13-اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟

صرف اینکه طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

۱4-رانندگانی  که با آژانس های مسافربری همکاری می کنند مشمول قانون کار هستند یا خیر ؟

رانندگانی که با اتومبیل خود و یا وسیله نقلیه متعلق به اشخاص ثالث در آژانس های مسافربری کار می کنند فاقد رابطه کارگری و کارفرمائی با آژانس مزبور خواهند بود ولی افرادی که در اختیار این قبیل آژانس ها قرار داشته و با اتومبیل متعلق به آژانس به کار اشتغال دارند به لحاظ اینکه با کارفرمای آژانس رابطه کاری و مزدی پیدا می کنند و به دلیل داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی رابطه بین طرفین رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار می باشد .

۱5-در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار به رانندگان و کمک رانندگان اتوبوس های برون شهری؟

رانندگانی که با وسیله نقلیه متعلق به خود با شرکتهای تعاونی مسافر بری همکاری می کنند فرد صنفی تلقی و رابطه آنان با این شرکتها کارگری و کارفرمائی استنباط نمی گردد و نتیجتاً شمول قانون کار بر این رابطه مورد پیدا نمی کند اما اگر اتوبوس و یا هر وسیله نقلیه دیگر متعلق به شرکت تعاونی مسافر بری و یا صاحبان وسیله نقلیه باشد بسته به اینکه راننده و کمک رانندگان مزد خود را از صاحبان وسیله نقلیه و یا از شرکت مسافر بری دریافت کنند به لحاظ رابطه کاری و مزدی بین طرفین این رابطه تحت پوشش قانون کار قرار می گیرد .

۱6-آیا کارگران بخش کشاورزی تا تصویب مقررات موضوع ماده 189قانون کار همچنان از مقررات قانون کار کشاورزی سابق تبعیت می نمایند ؟

از تاریخ 14/12/69 که قانون کار جمهوری اسلامی ایران به مرحله اجرا درآمده است، قانون کار کشاورزی مصوب 7/3/1353 ملغی اثر بوده و قانون کار فعلی کلیه کارگران را در بخش های کشاورزی شامل می شود ضمناً برابر ماده 189 قانون کار در بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه، انواع نباتات ، جنگلها و مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورایعالی کار و تصویب هیأت وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد که تا کنون در این زمینه مقرراتی به تصویب نرسیده است.

۱7-آیا کارگران خارجی شاغل در ایران نیز مشمول قانون کار هستند ؟ در صورت تسری شمول مقررات قانون کار به آنان آیا تفاوتی بین آنها و کارگران ایرانی به لحاظ استفاده از مزایای مقرره وجود دارد ؟

کارگران خارجی دارای پروانه کار شاغل در ایران که مشمول مقررات استخدامی دیگری نباشند همانند کارگران شاغل ایرانی در مدت اعتبار پروانه کارشان مشمول قانون کار شناخته شده و از مزایای مقرر در این قانون به جز مواردی که قانوناً مستثنی شده باشند برخوردار خواهند بود . اشتغال به کار اتباع بیگانه بدون داشتن پروانه کار معتبر ممنوعیت داشته و تخلف از آن موجب مجازات مقرر در ماده 181 قانون کار می باشد .

مشاور اداره کار

۱8-مدیران عامل در شرکت های تجاری مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

با توجه به تفاوت های اساسی رابطه موجود بین «مدیرعامل» و « شرکت » و رابطه کار موضوع قانون کار از یک سو، و مشابهت های رابطه مزبور و عقد وکالت در قانون مدنی از سوی دیگر، که می توان به موارد زیر به عنوان برخی از این تفاوت ها و مشابهت ها اشاره نمود:
الف) تفاوت های رابطه کار موضوع قرارداد کار و رابطه حقوقی مدیرعامل و شرکت تجاری؛
- قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت ( مزد یا حقوق ) جزء اصلی و اساسی عقد را تشکیل می دهد، در حالی که « مدیرعامل » در شرکت های تجاری می تواند مجانی انجام وظیفه نماید ( ماده 124 و مفهوم مخالف قسمت آخر ماده 134 قانون تجارت ) .
- « مدیر عامل» طبق ماده 134 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث هم مسئولیت دارد در حالی که در قرارداد کار، در اثر تبعیت کارگر از کارفرما، چنین مسئولیتی موجود نیست و کارگر تنها در مقابل کارفرما مسئولیت دارد .
-       مدیریت مدیر عامل حتی پس از انقضای مأموریت وی نیز تا انتخاب مدیر جدید ادامه دارد ( ماده 136 قانون تجارت)، در حالی که در قرارداد کار با انقضای مدت، قرارداد خاتمه یافته و کارگر دیگر تعهدی در مقابل کارفرما نخواهد داشت ( بند « د » ماده 21 قانون کار ) .
-       مدیرعامل چه از سوی هیأت مدیره و چه از سوی داده گاه قابل عزل است ( تبصره ماده 124 و ماده 127 قانون تجارت )، در حالی که در قرارداد کار، کارفرما از چنین حقی محروم است (ماده 25 قانون کار ) .
ب) مشابهت های قرارداد وکالت و رابطه حقوقی مدیر عامل و شرکت تجاری:
   -      عقد وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت ( ماده 659 قانون مدنی) و انجام وظیفه مدیر عامل نیز چنانکه فوقاً اشاره شد ممکن است مجانی باشد .
- در عقد وکالت یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید       (ماده 656 قانون مدنی ) . ماده 125 قانون تجارت نیز مدیرعامل را نماینده شرکت و دارای حق امضاء از طرف شرکت اعلام می دارد .
- موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ( ماده 679 قانون مدنی). در مورد مدیرعامل نیز تبصره ماده 124 قانون تجارت اختیار عزل مدیرعامل را به هیأت مدیره شرکت داده است .
به نظر می رسد رابطه میان مدیرعامل و شرکت تجاری رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت وی در مقابل شرکت همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد . مضافاً اینکه در لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سر پرستی واحد های تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب مورخ 23/4/59 شورای انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مدیر هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل اعلام گردیده است و از آنجا که به نظر نمی رسد مدیران واحدهای مشمول قانون مزبور دارای خصوصیتی در قیاس با مدیران واحدهای تجاری باشند به لحاظ وحدت ملاک می توان حکم یاد شده را به مدیران اخیرالاشاره نیز تسری داد.

19-آیا رابطه بین عضو هیأت مدیره شرکت تجاری با این شرکت از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی مشمول قانون کار استنباط می گردد؟

با توجه به آنچه در رابطه بین مدیران عامل و شرکت ها گفته شد رابطه اعضای هیآت مدیره شرکت های تجاری با این شرکت ها رابطه وکیل و موکل بوده و رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار بین طرفین احراز نمی گردد مگر اینگه این افراد علاوه بر مسئولیت ها و وظایف مرتبط با عضویت در هیأت مدیره، تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را که به عنوان یک شغل قابل ارجاع به سایر افراد نیز می باشد از قبیل مدیریت مالی، مدیریت اداری، ریاست کارخانه و غیره در قبال دریافت اجرت مشخص و معینی عهده دار باشد که در این حالت به اعتبار این تصدی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود اما در ارتباط با عضویت فرد در هیأت مدیره همانطور که فوقاً بیان گردید نظریه مبتنی بر این است که به لحاظ عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین اعمال مقررات این قانون منتفی خواهد بود.

20-برخی از اعضاء هیأت های مدیره و یا مدیران عامل شرکت ها تصدی وظایف و مسئولیت های دیگری را به جز آنچه به عضویت آنها در هیأت مدیره و یا مدیرعامل بودن آنان مربوط است عهده دار می باشند آیا این مدیران نیز از شمول قانون کار خارج می باشند؟

اعضاء هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تجاری صرفاً در مواردی مشمول مقررات قانون کار خواهند بود که جدا و صرفنظر از روابط تجاری با شرکت، تصدی یکی از وظایف و مسئولیت هایی را که در شرکت به عنوان »شغل» شناخته شده است همانند مشاغل مدیریت مالی، مدیریت اداری و ... را عهده دار باشند که در این صورت شمول مقررات قانون کار به آنها صرفاً در ارتباط با تصدی وظایف و مسئولیت های شغلی یاد شده خواهد بود ولی آن قسمت از دریافتی این افراد که در ارتباط با عضویت در هیأت مدیره و یا تصدی مدیریت عامل پرداخت می شود جزء حق السعی آنان منظور نخواهد گردید .

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

محاسبه مرخصی نیروی کار پاره وقت


کارفرمانیوز - قانون کار در کشور ما با وجود تغییرات زیادی که داشته است اما هم چنان ابهامات زیادی را دارد. این ابهامات ناشی از گستره وسیع عملیات تجاری در کشور می باشد که هر روز در حال افزایش است. یک کارمند یا مدیر در هر صنفی باید قوانین مختلف را بلد باشد که قانون کار یکی از مهمترین آنهاست.ما در این سایت تلاش می کنیم با جمع آوری و نگارش مطالب از این دست و مشاوره دادن در خصوص قانون کار و نحوه وکالت در اداره کار تا حدی خلا آموزشی در این زمینه را برطرف نماییم.

نکات مهمی از قانون کار

اگر نیروی کاری ۵ روز در هفته کار کند به چه صورت به او مرخصی تعلق خواهد گرفت؟

طبق قانون اگر کارگری که ۵ روز در هفته کار کند بعنی هر روز ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه، و درخواست یک هفته مرخصی نماید، چون او ۵ روز در هفته کار میکند لذا روزهای ۵شنبه و جمعه جزو مرخصی او محسوب شده و جمعا با روزهای ۵شنبه و جمعه سی روز می تواند از مرخصی استفاده کند یعنی ۲۲ روز کاری به اضافه هشت روز پنجشنبه و جمعه منهای تعطیلات رسمی.

برای محاسبه مزد هر ساعت کار و اضافه کارشان هم به این ترتیب خواهد بود که ملاک در هر صورت همان ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است و لذا در این مورد باید مزد روزانه را به همان ۷ ساعت و ۲۰دقیقه تقسیم نماید و به اضافه ۴۰ درصد اضافه مزد تعیین گردد.

نکته: مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد.

مرخصی پرسنل

نیروی کار

اگر نیروی کاری  از کار خود استعفا دهد و کارفرما با این موضوع موافقت ننماید تکلیف چیست؟

ماده ۲۱ قانون کار اذعان میدارد که قرارداد یا با فوت کارگر، بازنشستگی، استعفای کارگر ، ازکارافتادگی کلی کارگر و یا انقضای مدت قرارداد اتمام میشود. این قانون بیان میکند که نیروی کار باید یک ماه قبل از استعفا به کارفرما درخواست خود را اعلام نماید. حال اگر در این راستا بین نیروی کار و کارفرما اختلافی صورت گرفت مثلا نیروی کار قبل از اینکه قصد به رفتن داشته باشد استعفای خود را به کارفرما داده است ولی او موافقت نکرده و از طرفی به او اجازه برگشت سر پست خود را نمیدهد. یعنی نه استعفایش را امضا کرده و نه اجازه میدهد کار کند.

این کارگر بعد از بررسی و اعتراض اگر بررسی شود که اخراج او توسط کارفرما بی دلیل بوده است میتواند هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق به نسبت سابقه خدمت دریافت نماید. (طبق تبصره ماده ۱۶۵)

آیا مشاورینی که به صورت ساعتی کار میکنند و در هفته چند ساعت به مدیریت مشاوره می دهند باید صرف نظر از تخصصشان بر حسب ساعت کار حقوق دریافت کنند؟

فردی برای تمام وقت یا نیمه وقت، به عنوان مشاور استخدام  و مشغول به کار شود طبق ماده قانونی ۳۹ قانون کار خواهد شد و حقوق و مزایای خود را به نسبت ساعت کار باید دریافت کند ولی مشاورینی که در هفته ساعت محدود و معینی را طبق قرارداد خاص با یک کارگاه همکاری می کنند، نباید مشمول این حکم قرار گیرند و شرایط باید همانی باشد که در قراردادشان تعیین شده است.
منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

انواع مشاوره حقوقی اداره کار و تامین اجتماعی


کارفرمانیوز - در این مقاله با انواع روش‌های مشاوره حقوقی آشنا می شوید. مشاوره حقوقی در سال های اخیر با توجه به پیشرفت ها و تغییر و تحولاتی که در دنیای ارتباطات انجام شده، به روش های مختلفی برای پرونده های مختلف انجام می گردد. معمولا افرادی که در زمینه وکالت اداره کار و یا مشاوره حقوقی قانون کار فعالیت دارند، با توجه به نیازی که جامعه داشته، خدماتی را ارائه نموده اند که همه افراد در هر مکان و زمانی بتوانند از خدمات مشاوره حقوقی بهره مند شوند. مشاوره حقوقی معمولا توسط افرادی ارائه می گردد که تحصیلات و تجارب بسیار زیادی در زمینه حقوق و روابط کار و ... دارند.

معمولا یکی از مشکلاتی که برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی وجود دارد، شلوغ بودن سر مشاورین و یا وکلا می باشد. این امر باعث می شود تا نیاز به صرف زمان بسیار زیادی برای یک نوبت مشاوره حقوقی باشد. بدین ترتیب ممکن است اختلالی در روند پیگیری پرونده به وجود بیاید. با این حال هنوز هم اغلب افراد در کنار روش های مدرن مشاوره حقوقی، روش های سنتی را نیز مورد استفاده قرار می دهند و به هیچ عنوان روش های سنتی مشاوره حقوقی به طور کامل از چرخه خارج نشده اند.

آشنایی با انواع روش‌های مشاوره حقوقی در حوزه روابط کار 


یکی از موضوعاتی که تقریبا به همه مشاغل ورود کرده و انواع شغل ها را مورد تغییر و تحول قرار داده، اینترنت می باشد. ارتباط اینترنتی برای مشاوره حقوقی با مشاورین و وکلا نیز جزء همین دسته قرار داشته و افراد بسیار زیادی از این قابلیت استفاده می کنند. مشاوره حقوقی اینترنتی از طرق مختلفی قابل انجام می باشد. یکی از این روش ها مشاوره از طریق سایت های اینترنتی می باشد. سایت های اینترنتی به همین منظور طراحی می شود و در این سایت ها وکیل اداره کار و بیمه و یا مشاورین حقوقی به صورت بر خط یا آنلاین با افراد مختلف در ارتباط بوده و به سوالات آنها پاسخ داده و مشاوره دقیق و تخصصی را ارائه می دهند.
یکی دیگر از روش های مشاوره حقوقی آنلاین استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. شبکه های اجتماعی بسیار زیادی وجود دارد که افراد مختلف می توانند با افتتاح یک حساب کاربری یا اکانت عضو آن شبکه اجتماعی شده و از خدمات آن بهره مند شوند. یکی از خدمات اصلی شبکه های اجتماعی، امکان برقرار کردن ارتباط از طریق چت یا نوشتار می باشد. همچنین روش های ارتباطی از طریق صوت و یا تصویر نیز در برخی از این شبکه های اجتماعی امکان پذیر می باشد. اما رایج ترین نمونه از ارتباطات در شبکه های اجتماعی، ارتباط از طریق متن یا چت می باشد.این سایت هم بصورت بسیار جدی و رایگان در حوزه کارفرمایی ورود کرده و هر روزه به تعداد زیادی از کارفرمایان سراسر کشور مشاوره آنلاین و تلفنی و حضوری می دهد.

مزایای مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی آنلاین دارای مزایای بسیار زیادی بوده، که یکی از بهترین آنها امکان ارتباط راحت از محیط کاری خود .و از داخل منزل می باشد. بدین ترتیب در کار و یا امور منزل هیچ گونه اختلالی وارد نمی شود و مشاوره نیز با بهترین کیفیت ممکن انجام می گیرد. خدمات مشاوره آنلاین معمولا با هزینه های بسیار کمتری نسبت به سایر روش ها انجام می گیرد. بدین ترتیب از نظر اقتصادی مشاوره حقوقی آنلاین می تواند مقرون به صرفه تر باشد.

کارفرما قانون کار مسئولیت


یکی دیگر از روش های رایج که برای مشاوره حقوقی از آن استفاده می شود، تماس تلفنی می باشد. مشاوره تلفنی برای همه افراد می تواند مفید باشد. زیرا معمولا افرادی که سواد کافی نداشته و یا سن آنها بالا بوده، توانایی برقراری ارتباط اینترنتی و استفاده از شبکه های اجتماعی را نداشته، همچنین از مشکلاتی که مشاوره حضوری داشته، فراری می باشند. بدین ترتیب مشاوره تلفنی را می توان یکی از بهترین کاربردی ترین نمونه از روش های مشاوره حقوقی دانست. برقراری تماس تلفنی از هر نقطه از کشور و هر ساعتی امکان پذیر می باشد. بدین ترتیب افراد مختلف می توانند مشاوره مد نظر در رابطه با پرونده حقوقی خود را با صرف زمان و هزینه کم و بعضا رایگان دریافت نمایند.کارفرمانیوز افتخار دارد از بدو فعالیت به کارفرمایان بسیاری در سراسر کشور از طریق تلفن مشاوره رایگان داده و بازخورد آنها را در کانال آپارات خود که از بخش ویدیوها در سایت قابل دسترسی ست قرار داده است.

مزایای مشاوره حقوقی تلفنی

مشاوره حقوقی تلفنی از بهترین روش های مشاوره به شمار می رود. ارتباط تلفنی می تواند از مکان های مختلفی انجام شود. زیرا در حال حاضر موبایل یا تلفن همراه در اختیار هر فردی وجود دارد. بدین ترتیب از داخل منزل و یا محل کار می توان ارتباط تلفنی با مشاور حقوقی و یا وکیل اداره کار و تامین اجتماعی برقرار کرده و از مشاوره های وی استفاده کرد. مشاوره تلفنی می تواند بدون اتلاف وقت انجام شود، زیرا رفت و آمد خاصی نیاز نبوده و از طرفی هزینه رفت و آمد نیز از دوش افراد برداشته می شود.


با اینکه روش های مشاوره حقوقی با تغییرات بسیار زیادی مواجه بوده، اما هنوز هم مشاوره حضوری یکی از کاربردی ترین روش های مشاوره به شمار می رود. مشاور حقوقی و یا وکیل اداره کار معمولا در وقت و ساعات معینی در دفتر کار خود حضور داشته و افراد مختلف می توانند در رابطه با پرونده های اداره کار،تامین اجتماعی و بیمه مشاوره دریافت نمایند. در این روش معمولا مشاوره به صورت رو در رو انجام می شود. بدین ترتیب ممکن است نتیجه گیری بهتری بتوان از این مشاوره بدست آورد. مشاوره حضوری دارای محدودیت های زیادی نیز می باشد. از این رو معمولا اغلب افراد ترجیح می دهند از روش های مدرن مشاوره استفاده کرده و روش های سنتی مانند مشاوره حضوری با استقبال کمتری روبرو می شوند.

مزایای مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی حضوری قدیمی ترین روش مشاوره به شمار می رود، اما با توجه به تاثیر مثبتی که مشاوره رو در رو دارد، هنوز هم یکی از بهترین روش های مشاوره به شمار می رود. معمولا در این روش می توان به راحتی بهترین وکیل و یا مشاور را انتخاب کرده و با مراجعه به دفتر و یا موسسه حقوقی وی، به صورت حضوری با وی مشورت کرده و این موضوع باعث می شود بتوان بهترین نتیجه را از این مشاوره به دست آورد. البته ضعف هایی نیز دارد، که برخی از افراد نتیجه به دست آمده را به ضعف های این روش ترجیح داده و مشاوره حضوری را انتخاب می کنند. بدین ترتیب با توجه به سنتی بودن این روش، اغلب افراد هنوز هم آن را می پسندند.
منبع : www.saminedalat.com 


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکالت و شیوه دادرسی در اداره کار


کارفرمانیوز - با توجه به گسترش اختلافاتی که در محیط های کاری رخ می دهد و این امر موجب شده است که اشخاص با پیچیدگی های روابط کار مواجه شوند قانونگذار برای رسیدگی به این روابط و اختلافات مراجع اختصاصی را تعیین نموده است که شبه قضایی بوده و صرفا به این گونه روابط رسیدگی می کند که در مورد روابط کار هم مراجع شبه قضایی اداری وجود دارد . در این مقاله به بررسی شیوه دادرسی در اداره کار که مرتبط با روابط بین کارگر و کارفرما می باشد می پردازیم.

در مورد آیین دادرسی ویژه ای که در مراجع حل اختلاف بین کارگر و کارفرما موضوعات مهمی وجود دارد که به شرح ذیل بیان می دارم:

نکته اول این است که طرح دعوی در این مراجع اختصاص به کارگر ندارد بلکه کارفرما نیز خواهد توانست در صورتی که حقوق خود را مورد تضییع ببیند به مراجع حل اختلاف در اداره کار مراجعه نماید. مثلا هر گاه کارگری خواسته باشداز حق استعفای موضوع ماده ۲۱ قانون کار استفاده نماید در این صورت بایستی یک ماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک کند. در این فرصت کارفرما خواهد توانست نیروی جدید خود را جایگزین نماید. حال اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفاء ترک کار کرده باشد و این عمل موجب گردد تا تعهدات کارفرما در قبال اشخاص ثالث به تعویق بیافتد و موجب بروز خسارت شود در این صورت کارفرما نیز حق خواهد داشت که با مراجعه به مراجع حل اختلاف در اداره کار علیه کارگر طرح دعوی نموده و مطالبه خسارت بنماید.

نکته دومی که بایستی مدنظر قرار داد این است که  دادرسی ها در اداره کار از مراجع دادگستری دارای سرعت بیشتری می باشد و امور تشریفاتی که مراجع داگستری برای سازش رعایت می کنند در این مورد اعمال نخواهد شد و همچنین برخلاف طرح دعوی در دادگاه ها  طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی خواهند بود. نکته دیگری که وجود دارد این است که مسائل و موضوعات مطروحه به گونه‌ای خواهد بود و طرفین مایلند سریع‌تر به نتیجه قابل اجراء دست پیدا کنند در این راستا قانونگذار ترتیبی را اتخاذ نموده است تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و همچنین وزارتین کار و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحله‌ای شامل رسیدگی بدوی در هیأت تشخیص و اعتراض در هیأت حل اختلاف بنحوی فراهم گردد تا حتی‌الامکان حقی از طرفین تضییع نشود.

اجرای حکم اداره کار

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف به چه صورتی است:

در ابتدا حل و فصل  در خصوص  اختلافات ناشی از رابطه کار و همچنین اجرای قانون کار و مقررات مرتبط با اداره کار اعم از اختلاف بین کارگر و کارفرما و یا کارگر و کاراموز و موافقت نامه ها و قراردادهای مرتبط با روابط کار از طریق سازش انجام می گردد. این سازش به صورت مستقیم و فی مابین نمایندگان طرفین در شورای اسلامی کار و در صورت نبودن شورای اسلامی کار در انجمن های صنفی کارگری صورت می پذیرد.

حال بایستی ببینیم کدام اختلافات بین کارگر و کارفرما قابلیت طرح دعوی در مراجع حل اختلاف را دارد.

 در ۲ مورد طرح دعوی صورت خواهد گرفت:

مورد اول:  در صورتی که اختلاف حادث شده ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار بوده باشد.
مورد دوم: هرگاه در خصوص اختلاف به وجود آمده بین طرفین  سازشی حاصل نشده باشد.

نکته مهم این می باشد که رسیدگی در این مراجع  دردو مرحله صورت می پذیرد مرحله اول که مرحله بدوی هست در هیأت تشخیص رسیدگی شده و مرحله بعدی که تجدیدنظر خواهد بود در هیأت حل اختلاف صورت خواهد پذیرفت.

تقدیم دادخواست

به موجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار طرح دادخواست از سوی ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی می‌باشد. دادخواست باید کتبی باشد که برروی برگه‌های مخصوص نوشته خواهد شود برگ های نمونه دادخواست در واحدها و امور اجتماعی وجود دارد و در اختیار خواهان قرار خواهد گرفت.لازم به ذکر است که منظور از واحد کار و امور اجتماعی همان اداره کل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی است که در آخرین محل کار کارگر واقع شده است.

نکته مهم دیگری وجود دارد که هر گاه خوانده کارفرما  بوده باشد و کارگاه  او مشغول به فعالیت نیز هست اقامتگاه قانونی وی همان محل کارگاه محسوب خواهد شد.  پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ خواهد شد در نتیجه طرفین باید در وقت مقرر در هیأت تشخیص که در همان اداره کل مربوطه خواهد بود حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.

در پایان بایستی اشاره نمایم تمام این مراحل برای تسریع در رسیدگی به موضوع اختلافات ناشی از روابط کار می باشد که با رعایت آن و البته با مراجعه به افراد و موسسات حقوقی که با ساز و کارهای قانونی آن آشناتر هستند. می توانید سریعتر به حق و حقوق خود دست یابید.منبع : www.saminedalat.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

وکیل و مشاور اداره کار و پاسخ به سوالات

پرسش و پاسخ قانون کار✍️ چنانچه کارفرما مدعی وارد شدن خسارت به کارگاه (ابزار کار، مواد مصرفی ،ماشین آلات و غیره) از سوی کارگر باشد و کارگر خسارت وارده را قبول نداشته باشد،آیا می تواند مستقیما از حقوق کارگر  بابت جبران خسارت برداشت نماید؟


پاسخ 👇


 خیر. راجع به ضرر و زیان وارده از سوی کارگر به کارفرما، تشخیص میزان تقصیر کارگر و همچنین احراز وجود و یا عدم وجود سوء نیت کارگر در این مورد و احیاناً صدور رای بابت جبران زیان وارده به کارفرما بر عهده و صلاحیت مراجع قضایی می باشد.

درصورت برداشت از حقوق ،کارگر میتواند جهت استرداد مبالغ کسر شده به اداره کار مراجعه و خواستار صدور رای شود.


 مدت مرخصی سالیانه کارگرانی که روزهای پنجشنبه تعطیل بوده و کار موظفی روز پنج شنبه را در مابقی روزها انجام می دهند ، چقدر می باشد و آیا میزان آن با سایر کارگران که تنها از تعطیل روز جمعه استفاده می نمایند تفاوت دارد؟


پاسخ 👇


 با توجه به مفاد مواد (51) و (64) قانون کار در کارگاه هایی که کارگران روز پنجشنبه تعطیل بوده و از دو روز تعطیل هفتگی استفاده می نمایند(تعطیل توافقی) و کار روز پنجشنبه را نیز در سایر روزهای هفته انجام می دهند؛ با توجه به انجام 44 ساعت کار موظف هفتگی به طور کامل مرخصی استحقاقی سالیانه آنها مانند سایر کارگران با احتساب چهار جمعه جمعاً یک ماه می باشد.


 آیا مبالغ پرداختی تحت عنوان ایاب و ذهاب جزو مزایای ثابت به تبع شغل می باشد و هنگام محاسبه اضافه کاری باید همانند حق مسئولیت و حق جذب و...به دستمزد اضافه گردد یا خیر؟ 


پاسخ 👇


 تکلیف کارفرما به تامین وسیله ایاب و ذهاب تنها در مواردی است که کارگاه از محل سکونت کارگران دور بوده و امکان استفاده از نقلیه عمومی نباشد که در این صورت کارفرما یا وسیله نقیله را تامین می کند و یا هزینه آن را تحت عنوان ایاب و ذهاب می پردازد . 


🔹 برابر ماده ۳۴ قانون کار هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب جزء موارد حق السعی محسوب میشود .


🔹 لیکن مستند به تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون مرقوم مزایای رفاهی نظیر ایاب و ذهاب جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نشده و لذا در محاسبه اضافه کاری محاسبه نخواهد شد. 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار