کارفرمانیوز - قانون کار در کشور ما با وجود تغییرات زیادی که داشته است اما هم چنان ابهامات زیادی را دارد. این ابهامات ناشی از گستره وسیع عملیات تجاری در کشور می باشد که هر روز در حال افزایش است. یک کارمند یا مدیر در هر صنفی باید قوانین مختلف را بلد باشد که قانون کار یکی از مهمترین آنهاست.ما در این سایت تلاش می کنیم با جمع آوری و نگارش مطالب از این دست و مشاوره دادن در خصوص قانون کار و نحوه وکالت در اداره کار تا حدی خلا آموزشی در این زمینه را برطرف نماییم.

نکات مهمی از قانون کار

اگر نیروی کاری ۵ روز در هفته کار کند به چه صورت به او مرخصی تعلق خواهد گرفت؟

طبق قانون اگر کارگری که ۵ روز در هفته کار کند بعنی هر روز ۸ ساعت و ۴۸ دقیقه، و درخواست یک هفته مرخصی نماید، چون او ۵ روز در هفته کار میکند لذا روزهای ۵شنبه و جمعه جزو مرخصی او محسوب شده و جمعا با روزهای ۵شنبه و جمعه سی روز می تواند از مرخصی استفاده کند یعنی ۲۲ روز کاری به اضافه هشت روز پنجشنبه و جمعه منهای تعطیلات رسمی.

برای محاسبه مزد هر ساعت کار و اضافه کارشان هم به این ترتیب خواهد بود که ملاک در هر صورت همان ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است و لذا در این مورد باید مزد روزانه را به همان ۷ ساعت و ۲۰دقیقه تقسیم نماید و به اضافه ۴۰ درصد اضافه مزد تعیین گردد.

نکته: مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد.

مرخصی پرسنل

نیروی کار

اگر نیروی کاری  از کار خود استعفا دهد و کارفرما با این موضوع موافقت ننماید تکلیف چیست؟

ماده ۲۱ قانون کار اذعان میدارد که قرارداد یا با فوت کارگر، بازنشستگی، استعفای کارگر ، ازکارافتادگی کلی کارگر و یا انقضای مدت قرارداد اتمام میشود. این قانون بیان میکند که نیروی کار باید یک ماه قبل از استعفا به کارفرما درخواست خود را اعلام نماید. حال اگر در این راستا بین نیروی کار و کارفرما اختلافی صورت گرفت مثلا نیروی کار قبل از اینکه قصد به رفتن داشته باشد استعفای خود را به کارفرما داده است ولی او موافقت نکرده و از طرفی به او اجازه برگشت سر پست خود را نمیدهد. یعنی نه استعفایش را امضا کرده و نه اجازه میدهد کار کند.

این کارگر بعد از بررسی و اعتراض اگر بررسی شود که اخراج او توسط کارفرما بی دلیل بوده است میتواند هرسال ۴۵ روز مزد و حقوق به نسبت سابقه خدمت دریافت نماید. (طبق تبصره ماده ۱۶۵)

آیا مشاورینی که به صورت ساعتی کار میکنند و در هفته چند ساعت به مدیریت مشاوره می دهند باید صرف نظر از تخصصشان بر حسب ساعت کار حقوق دریافت کنند؟

فردی برای تمام وقت یا نیمه وقت، به عنوان مشاور استخدام  و مشغول به کار شود طبق ماده قانونی ۳۹ قانون کار خواهد شد و حقوق و مزایای خود را به نسبت ساعت کار باید دریافت کند ولی مشاورینی که در هفته ساعت محدود و معینی را طبق قرارداد خاص با یک کارگاه همکاری می کنند، نباید مشمول این حکم قرار گیرند و شرایط باید همانی باشد که در قراردادشان تعیین شده است.
منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان