اشتباه بیمه نکردن پرسنل توسط کارفرمایان

پرداخت حق بیمه به کارکنان اکیدا ممنوع

 

حق بیمه کارکنان

 

در ادامه پست قبلی به یکی از اشتباهات فاحش کارفرمایی که به خلع سلاح وی در محاکم کار منجر می گردد می پردازیم :

 

۲) پرداخت حق بیمه به کارگر و بیمه نکردن وی

 

همانطوری که بارها اشاره کردیم هرگونه توافقی با پرسنل در جهت بیمه نکردن آنها باطل است و نمی توان حتی با سند محضری روی عدم پرداخت بیمه برای کارگر توافق کرد اما گاهی کارفرمایان گمان می کنند با پرداخت حق بیمه به پرسنل (حتی اگر آنها از مجاری دیگر و کارگاههای دیگر بیمه باشند)،تکلیف از آنها ساقط شده و مسئولیتی در خصوص بیمه نکردن پرسنل متوجه آنها نیست.
جالب این که عده ای از کارفرمایان پول حق بیمه را به کارگر پرداخت می کنند که نامبرده بصورت اختیاری خود را بیمه کند.
شوربختانه باید بگوییم هیچیک از این اشتباهات مهلک نمی تواند موجب رفع مسئولیت کارفرما وفق ماده ۱۴۸ قانون کار گردد و در صورت شکایت کارگر،کارفرما از دو تا ده برابر حق بیمه روز جریمه خواهد شد که می تواند به تعطیلی یک کسب و کار بیانجامد.

جهت جلوگیری از خلع سلاح کارشناسان ما در واحد روابط کار گروه مشاوران کارفرمانیوز آماده ارائه مشاوره به کارفرمایان عزیز می باشند.

 

 

گروه مشاوران کارفرمانیوز

واحد روابط کار

مشاور کسب و کار در مازندران

 

 

یک  سه