کارفرمانیوز - یکی از سوالات مکرر کارفرمایان در حوزه روابط کار این است که کارگر تا چه زمانی حق شکایت از کارفرما را دارد که در این مطلب به این سوال پاسخ مناسب خواهیم داد.امیدواریم مورد توجه عزیزان قرار گیرد.

بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند کارگران تنها تا یک ماه پس از اخراج حق شکایت از آنها را دارند و از شکایت های پس از چندماه از اخراج متعجب می شوند.باید گفت این تصور کاملا اشتباه است و با توجه به این که مطالبات کارگر جنبه حقوقی و مالی دارند مشمول مرور زمان نشده و پرسنل حتی بعد از گذشت چندین سال حق شکایت از کارفرما را خواهند داشت و حتی این حق بعد از فوت کارگر به ورثه قانونی اش منتقل می شود.پس مقتضی ست مدارک تسویه و تادیه حقوق و ... در مکانی امن حتی پس از سالها نگهداری گردند که این موضوع ساده متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد.


زمان شکایت پرسنل


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان