بهترین مشاور مالی شرکت ها کیست

ویژگی های بهترین مشاور مالی برای شرکتها و موسسات خصوصی


بسیاری از شرکت ها دارای حسابدار هستند و کلیه امور مربوز به حوزه مالی را به او می سپارند و تصور می کنند نامبرده می تواند نقش مشاور و یا مدیر مالی را برایشان بازی کند.
شرکت هایی که امور حسابداری و مالی را جدی نگرفته اند مخاطب بحث ما نیستند و این بازار بی رحم نشان داده اگر بخواهی به صورت سنتی فعالیت کنی و نقش مشاوره در کسب و کار و برندسازی را نادیده بگیری محکوم به حذف از فعالیت های اقتصادی هستی.
یک مشاور یا مدیر مالی خوب می تواند جریان نقدینگی،سودآوری و هزینه ها را به بهترین نحو مدیریت کند.بسیاری از کارفرمایان تصور می کنند مشاور مالی باید بتواند میزان هزینه ها را به حداقل برساند و متوجه نیستند این مسئله شاید به مرگ پویایی، خلاقیت و عدم حضور مناسب در رقابت با رقبا بیانجامد.
بهترین مشاور مالی شرکت ها کسی است که بتواند خدمات ارزشمند و ارزش آفرین به واحدهای مختلف شرکت ارائه نماید تا آنها بتوانند با بهره وری بالا در عملکرد شرکت را به سمت موفقیت روزافزون رهنمون سازند.
مشاور مالی خوب با تحلیل درست و بموقع بازار و کسب و کار برنامه های امکان سنجی اقتصادی را تدوین و به کارفرما ارائه می نماید تا در زمان و مکان مناسب واکنش صحیحی به بازار و اقتصاد داشته باشند.
این مشاور تاثیرگذار توانایی تحلیل عملکرد کسب و کار در جهت ادامه یا توقف عملیات شرکت و جلوگیری از ضررهای هنگفت در آینده،شناسایی ناکارآمدی بخش هایی از سازمان بخصوص واحد فروش و بازاریابی و خرید و ارائه پیشنهادهای مناسب و کارساز جهت بهبود و ارتقای سطح سازمانی شرکت را داراست.
اگر به دنبال بهترین مشاور مالی برای شرکت متبوع خود هستید ما با توجه به این که بهترین مشاوران مالی،مالیاتی،فروش و بازاریابی،روابط کار و دیجیتال مارکتینگ و ... را در کنار خود داریم می توانیم راهنمای شما در این زمینه باشیم.

 

 

گروه مشاوران کارفرمانیوز
تنها مرجع تخصصی مشاوره کارفرمایی در کشور