کارفرمانیوز - گاهی اوقات مدیران اجرایی سازمان ها فروش و بازاریابی را یک عملیات مستقل می بینند. هنگامی که مشکلات یا ناکارایی در عملکرد یا دیگر مسائل یک سازمان پدیدار می شود، مدیر اجرایی ممکن است مطمئن نباشد که عوامل اصلی این عملکردهای ناامید کننده چه می باشد. آیا منبع حقیقی مشکل، بازار می باشد یا قیمت گذاری، تیم فروش، استراتژی ورود به بازار یا چیزی شبیه به این؟ برای بهبود عملکرد، مدیران اجرایی کجا باید درگیر شوند؟

نتیجه تحلیل تعدادی سازمان در تعدادی صنعت جداگانه هشت روش شناسایی شده است که با انجام سه یا چهار روش از این روش ها مدیران اجرایی بهبود کسب و کار را شاهد بودند و انجام این روش ها می تواند در رکود اقتصادی سال 98 بسیار برای کارفرمایان راهگشا باشد.

1-  بازار را تقسیم بندی کنید و مشتریان با اولویت بالا را مورد توجه قرار دهید.

بیشتر شرکت‌ها متمایل به مشتریانی هستند که راحت‌تر و وفادارتر باشند و نه مشتریانی که بیشترین تأثیر را در کسب و کار می گذارند.قانون 80 - 20 را در این خصوص مطالعه کنید.

2- ایجاد مجموعه ساده ای از معیارها در حیطه فروش و بازاریابی

مدیران فروش که در حال هدف‌گذاری برای ایجاد نظم و انضباط در فرآیند توسعه کسب و کار می باشند باید مجموعه‌ای از معیارها را نیز بوجود آورند.

3- ایجاد آموزش مؤثر و نظارت فروش

مدیران بزرگ فروش عملکرد کل تیم را بهبود می‌بخشند درحالی که یک مدیر متوسط عملکرد تیم را تنزل می‌دهد و باعث می شود افراد کارآمد مجبور به ترک سازمان شوند.

4- مدیریت دانش فروش و بازاریابی

هر شرکت و هر کسب و کاری، در طول زمان،دانشی در مورد روش‌های موثر فروش و بازاریابی کسب می نماید.

5- داده های pipeline فروش را تحلیل کنید.

داده های pipeline فروش، مجموعه ای از عناصر پردازش داده می باشد که به صورت سری به یکدیگر متصل هستند و ورودی هر عنصر، خروجی عنصر قبلی می باشد.

لوله فروش

6- کاربرد مدیریت زمان در فرایندهای فروش و بازاریابی

معمولا در هر سازمانی، تیم فروش از فعالیت های اجرایی بیش از اندازه و نداشتن زمان کافی شکایت دارد.

7- برنامه های خاص برای هر مشتری را توسعه دهید.

برخی از فروشندگان برنامه ریزی براساس داده های مشتری را تشریفات غیرضروری می دانند.

8- فعالیت های فروش را در یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) دنبال نمایید.

سیستم‌ مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بهره‌وری فروش را از طریق مدیریت تماس، وظایف، تقویم‌ها، اطلاعات بهتر مشتری، امکان دید بیشتری در رفتار خرید و درک کاملتر از نفوذ بازار افزایش می‌دهد.

منبع : www.bfn.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان