کارفرمانیوز - هر فردی برای بقا نیازمند کسب درآمد است که این درآمد را با انجام کار میتواند کسب نماید.اما آیا با پایان یافتن کار،کسب درآمد نیز پایان می پذیرد؟ پاسخ منفی است.در این مبحث میخواهم در مورد بازنشستگی و برخی نکات مربوط به آن سخن بگوییم.به موجب ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی افرادی که بازنشسته محسوب می شوند مستمری دریافت می نمایند.اما اینکه چه افرادی بازنشسته محسوب می شوند،مبلغ مستمری چگونه محاسبه می گردد،سن بازنشستگی چقدر است،آیا می توان زودتر از موعد بازنشسته شد و … در دل این ماده نهفته شده است.

چه افرادی بازنشسته محسوب می شوند؟

طبق ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در مورد سن بازنشستگی برای آقایان و خانم ها تفاوت وجود دارد.

خانم ها:

-برای خانم هایی که ۳۵ سال سابقه مفید کاری داشته بدون لحاظ شرایط سنی این افراد می توانند تقاضای بازنشستگی دهند.
-برای خانم هایی که ۵۵ سال سن داشته و ۲۰ سال سابقه کاری دارند می توانند تقاضای بازنشستگی دهند.
-برای خانم هایی که ۴۵ سال سن داشته و ۳۰ سال سابقه کاری دارند می توانند تقاضای بازنشستگی دهند.
-برای زنان کارگری که ۴۲ سال سن داشته و ۲۰ سال سابقه دارند می توانند معادل ۲۰ روز حقوق بازنشستگی دریافت نمایند.
-برای خانم هایی که ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت)دارند نیز می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

آقایان:

-برای آقایانی که ۳۵ سال سابقه مفید کاری داشته بدون لحاظ شرایط سنی این افراد می توانند تقاضای بازنشستگی دهند.
-برای آقایانی که ۶۰ سال سن داشته و ۲۰ سال سابقه کاری دارند می توانند تقاضای بازنشستگی دهند.
-برای آقایانی که ۵۰ سال سن داشته و ۳۰ سال سابقه کاری دارند می توانند تقاضای بازنشستگی دهند.
-برای آقایانی که ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان آور(مخل سلامت) دارند نیز می تواندد تقاضای بازنشستگی نمایند.

حال اگر فردی ۶۰ سال سن داشته باشد ولی ۲۰ سال سابقه نداشته باشد،این فرد اگر کمتر از ۱۰ سال سابقه کاری داشته باشد می تواند با پرداخت کسری آن و به نسبت آن ۱۰ روز از مستمری برخوردار شود ولی اگر سابقه بیمه بین ۱۰ تا ۲۰ سال باشد به نسبت همان سابقه مستمری دریافت می نماید.

bazneshastegi


طبق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از ۱/۳۰ متوسط مزد یا حقوق بیمه شده * سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از ۳۵/۳۰ متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.طبق ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم،حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت از پرداخت مالیات معاف می باشد.
میزان حقوق بازنشستگی= سنوات خدمت قابل قبول(حداکثر ۳۰ سال)*معدل حقوق و مزایا*۱/۳۰
معدل حقوق و مزایا= معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است در ۲ سال آخر خدمت با اعمال آخرین ضریب حقوق
سنوات خدمت قابل قبول=سنوات خدمت که جهت تعیین حقوق ملاک محاسبه قرار میگیرد
منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان