کارفرمانیوز - مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است .

مبنای محاسبه حق سنوات


به دنبال ثبت شکایت آقای «سعید کنعانی» در دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان با صدور رای شماره  ۱۸۶ اعلام کرد که مبنای محاسبه حق سنوات، مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین است نه حقوق مبنا و ثابت/ عرفی که نقش محدودکننده حقوق و مزد را ایفاء کند فاقد وجاهت است.منبع : www.ilna.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان