کارفرمانیوز - در سال 97 گروه کارشناسان ما داشته های خود را در قالب مشاوره در اختیار حدود 100 شرکت و موسسه و ... قرار دادند که مشخصات کامل آن در کانال همراهان کارفرمانیوز ثبت و به زودی ارائه خواهد شد.در این میان عزیزان مهربانی نقطه نظرات خود را در قالب یک پیام ویدیویی کوتاه در اختیارمان قرار دادند که مهندس فارسی مدیر محترم مرکز آموزشی رفاهی اوستا قزوین یکی از آنهاست که ویدیوی ارسالی ایشان در ادامه تقدیم خواهد شد.افتخار ما همراهی شما کارفرمایان عزیز و گرامی است ...