کارفرمانیوز - توجه به روابط کـــــار تنها معطوف به رعایت موارد قانونی و اخذ امضا از کارگر 
نیست و توجه به جنبه روحی ارتباط با کارگر و چگونگی ورود به مقوله اخذ امضا و انعقـــاد 
قرارداد بسیار مهم و حیاتی است که در این پست سعی کرده ایم مختصرا به آن بپردازیم.

نکته ای را که در این مطلب به حضور گرامی کارفرمایان عزیز خواهیم رساند نه در قانون کار و نه در هیچ قانون دیگری ذکر نشده و آن توجه به ابعاد روحی روانی انعقاد قرارداد و اخذ امضای فرم های روابط کار از کارگر است.

هدف از تنظیم و اجرای فرم های روابط کار تنظیم رابطه کاری فیمابین کارگر و کارفرماست و این امکان پذیر نیست مگر با توجه به ابعاد روحی پرسنل.

گاهی یک لبخند و یا یک توضیح ساده می تواند کمک شایان توجهی به عدم اختلاف در آینده کند و از بروز خسارات بسیاری جلوگیری نماید.مطمئنا طریقه مراجعه به پرسنلی که پنج سال در حال کار برای کارفرماست و تاکنون برگه ای را امضا نکرده با پرسنلی که به تازگی استخدام شده با هم تفاوت دارد و این تفاوت مطمئنا می بایستی در شیوه اخذ امضا پوشش داده شود نه متن قرارداد.

در این خصوص حتما با مشاوران و کارشناسان ما پس از دریافت سفارش فرمها مشورت کنید.

 

 

 

 

 

نشر تنها با ذکر منبع مجاز است.

 

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان