کارفرمانیوز - با یک جستجوی ساده در اینترنت یا مراجعه به همکاران و دوستان خود می توانید به انواع و اقسام تسویه حساب ها و اقرارنامه ها دسترسی پیدا کنید که اکثریت قریب به اتفاق آنها غیرصحیح بوده و در زمان شکایت کارگر نمی تواند موجب برائت کارفرما در صورت پرداخت کلیه حقوق و مزایا گردد.با توجه به محکومیت اینهمه کارفرما در محاکم کار با توجه به دسترسی آسان به این نوع تسویه حسابها زمان آن رسیده تا کارفرمایان عزیز نگاه تازه ای به مقوله روابط کار و روند تسویه قانونی با پرسنل داشته باشند.

فرم تسویه حساب کارگر

 

برگه تسویه حساب در محل مختلفی کاربرد دارد. صحبت امروز ما مربوط به برگه تسویه حساب کارگران می شود. اگر در اینترنت یک جستجوی ساده انجام دهید انواع مختلف برگه تسویه حساب را می توانید پیدا کنید و قطعا می دانید اگر در برگه تسویه حساب پارامترهای محاسباتی لحاظ شده باشد و جزییات کامل تر نمایش داده شود بازهم نمی توان به آن استناد قانونی کرد.چون در کنار رعایت تمام موارد یک مورد مهم باقی می ماند و آن هم سند پرداخت تسویه حساب است.حتی اقرارنامه دفاتر اسناد رسمی هم نمی تواند جای مستنداتی نظیر سند پرداخت را پرکند. با توجه افزایش شکایات کارگران از کارفرمایان در نهایت دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ اینگونه نظر و رأی خود را اعلام کرد:

 

دیوان عدالت اداری

 

ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست
 

از نگاه دیوان عدالت اداری در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.در اینجا حسابداران و مدیران اداری باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و صرف اخذ امضا و اثر انگشت اکتفا ننمایند.

 

با افزایش آمار شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند. برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را قابل قبول دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص رد کرده اند و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.در اینجا تنها مدرک مستندی که می تواند برگه تسویه حساب را معتبر نماید سندی است که نشان دهد پرداخت انجام شده است . تصویر چک در وجه کارگر و یا پرینت واریزی توسط بانک یکی از مستندات قابل قبول محسوب می شود.

 

پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.

 

رأی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.

 

" ماده 90 - هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده‌ باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می‌نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره - پس از صدور رأی ایجاد رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام می‌گیرد. "

 

مشاور کسب و کار در مازندران

 

واژگان کلیدی : فرم تسویه حساب کارگر برگه تسویه حساب پرسنل سند پرداخت 

 

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان