🔺 آیا میدانید پرسنل بازاریاب یا درصدی و پورسانتی که در مجموعه شما مشغول به کار هستند ، در صورتی که قراردادی با آنها منعقد نشود و یا قرارداد کار اشتباه بسته شود، مشمول قانون کار و بیمه تامین اجتماعی بوده و میباست مانند دیگر پرسنل شاغل عیدی و پاداش و سنوات به آنها پرداخت نمایید . (فراموش نکنید قرارداد این پرسنل با قرارداد پرسنل شاغل دیگر تفاوت دارد.)

و  اکثر شرکتها و سازمانهابه دلیل عدم استفاده از قراردادهای قانونی در خصوص پرسنل بازاریاب ، درصدی و عاملان فروش ( به صرف تکیه به توافقات شفاهی ) ، سالانه بخش عظیمی از درآمدهای خود را صرف جبران ضرر و زیان این تساهل نموده و از سوی محاکم کار و تامین اجتماعی مجازات شده اند ؟ 


🔺 آیا میدانید متاسفانه علی رغم هشدارهایی که به مدیران و کارفرمایان در خصوص انعقاد قرارداد عدم افشای اسرار داده می شود ، این موضوع مورد توجه قرار نگرفته ، که نتیجه آن تحمیل ضرر و زیان های فراوانی به مدیران شرکتها می گردد و دلیل آن عدم آگاهی نسبت به این موضوع مهم می باشد .

چنانچه اطلاعات سری ، بدون آن که قرارداد عدم افشا وجود داشته باشد فاش گردند ، کارفرمایان نمی توانند این اطلاعات را تحت عنوان افشای اسرار تجاری مورد پیگرد قرار دهند ؟


🔺 آیا میدانید با توجه به صدور رأی وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری ، صرف داشتن اقرارنامه از سوی کارگر با این مضمون " اینجانب ... کلیه حقوق و مزایای خود از قبیل ... را دریافت نمودم " نمی تواند کارفرما را از عدم محکومیت مصون دارد و با توجه به طرح ثبت قرارداد در سامانه در سال 97 این خطر بیشتر آنها را تهدید می کند؟


🔺 ایا میدانید اکثر محکومیت های سنگین کارفرمایان محترم نه از نداشتن مشاور که از مشاوره های غلط مشاوران ناآگاه و بدون تحصیلات تخصصی ناشی می گردد ؟ با تکمیل کادر مشاوران امروز و کارفرمانیوز کارشناسان حقوقی و بیمه ای ما آماده ارائه مشاوره رایگان و انجام تسویه حسابهای ماهانه،پایان قرارداد و پایان سال در استان مازندران و برخی از استانهای دیگر هستند.

امید است در سال پیش رو شاهد تغییر نگاه کارفرمایی در زمینه روابط کار و کاهش محکومیت آنها در محاکم کار باشیم.#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان