بیمه کردن کارگریکی از اشتباهات مصطلح کارفرمایان عدم بیمه نمودن کارگر به بهانه داشتن بیمه و رد شدن لیست بیمه از کارگاهی دیگر است اما بر اساس ماده 34 قانون تامین اجتماعی، اگر کارگر در دو یا سه کارگاه مشغول به کار باشد، همه کارفرمایان مکلف هستند نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه وی اقدام کنند. البته در این مورد باید سقف بیمه پردازی رعایت و مدنظر قرار گیرد، این در حالیست که باید گفت که مشمولان نظام خاص استخدامی مانند استخدام کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها مشمول قانون تامین اجتماعی نیستند. 

 

  ادامه مطلب تعهدات کارفرما
کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان