هر قرارداد کاری دو ضلع اصلی و مشخص دارد، کارفرما و کارگر. کارفرما به عنوان صاحب کار تعهداتی دارد که قانون دقیقاً آنرا تعیین کرده است. در مقابل کارگر، نیز در قبال قرارداد کاری که امضا کرده، انجام کارهایی را متعهد می شود و وظایفی را بر عهده می گیرد. ضامن انجام درست مفاد قرارداد کار، رعایت دقیق مقررات و ایفای وظایف به نحو بهینه از جانب دو طرف می باشد. در اینجا به بررسی تکالیف قانونی کارفرما می پردازیم.


کارفرما :


کارفرما یک شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگران به دستور و حساب او به کار اشتغال می یابند، نماینده کارفرما در کارگاه،  نیز حکم کارفرما را دارد.  تعهداتی که نمایندگان کارفرمایان برعهده می گیرند، همانند تعهدات کارفرما تلقی می شود.


شناسایی کارفرما :


مدارکی که دلالت بر کارفرمایی دارد عبارتست از :


- جواز کسب  صنفی  معتبر (دائم یاموقت) یا هرگونه  اجازه کار از مراجع ذیصلاح

- پروانه تاسیس یا بهره برداری

- اسناد مالکیت یا اسناد اجاره یا صلح نامه

- اقرارنامه، قرارداد، شراکتنامه واسناد اجاری تنظیم شده از سوی سازمانها و نهادها ومانند آن

- آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی و محاکم کار که دلیل بر کارفرمایی شخص باشد.


وظایف  قانونی کارفرمایان :


👈 وظیفه کارفرمایان در قبال بیمه کارکنان


تشکیل پرونده بیمه ای کارگاه در شعبه تامین اجتماعی و دریافت شماره کارگاه از زمان آغاز به کار کارگاه. در این ارتباط توجه به موارد زیر لازم است:

- ارسال لیست حقوق یا دستمزد کارگران شاغل در کارگاه (با درج مشخصات و شماره بیمه شده هر کارگر) به شعبه تامین اجتماعی.

- اعلام تغییرات جابجایی نیروی کار شاغل در کارگاه همزمان با ارسال لیست حقوق و دستمزد به شعبه تامین اجتماعی.

- اعلام حوادث و بیماری ها به شعب سازمان.

- دریافت مفاصا حساب از شعبه تامین اجتماعی به  هنگام نقل و انتقال مالکیت کارگاه (عین یا منافع).


نحوه تهیه لیست و مندرجات آن :


  کارفرما موظف است هر ماهه لیست مربوط به حقوق و حق بیمه کارکنان را تهیه و به شعب سازمان تامین اجتماعی ارائه نماید.


لیست حق بیمه باید حاوی اطلاعات زیر باشد :


- نام ونام خانوادگی کارفرما و یا مشخصات شرکت ونام ونام خانوادگی مدیر عامل شرکت.

- شماره اختصاصی کارگاه که از طرف شعبه به کارفرما اعلام شده است و نام ونشانی دقیق کارگاه یا کارگاهها

- نام ماه وتعیین روزهایی که صورت مزد وحقوق برای آن مدت تهیه شده است.

- شماره ردیف، نام ونام خانوادگی بیمه شده وشماره اختصاصی بیمه شده که ازطرف شعبه اعلام شده است.

- مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده

- جمع مبلغ بیمه سهم بیمه شده وسهم کارفرما


مهلت پرداخت حق بیمه:


   کارفرما تا آخرین روز ماه بعد موظف است صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را به شعب سازمان ارائه نماید. البته سازمان تامین اجتماعی بنا به درخواست موجه کارفرما، می تواند  مدت مهلت ارسال صورت مزد یا حقوق را  تا یک ماه دیگر که جمعاً از دو ماه تجاوز ننماید، تمدید کند.


ب) وظایف کارفرما در مورد تامین وسایل ایمنی و حفاظتی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار :


موضوع پیشگیری از حوادث ناشی از کار از اولین و ضروری ترین های  هر محیط کاری است، و کارفرما بعنوان مسئول قانونی در این زمینه باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از حوادث اتخاذ نماید. 

در این ارتباط وظایف قانونی کارفرما عبارتست از :


- کارفرمایان موظفند نسبت به معاینه پزشکی کارکنان در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند.


- کارفرمایان باید در بکارگیری افراد، به توانایی جسمانی آنان متناسب با کار ارجاعی توجه لازم داشته و در صورت سفارش مراجع پزشکی مبنی بر ارجاع کار سبک به کارگر، در این خصوص عنایت نمایند.


- در تامین امکانات و وسایل ایمنی و استاندارد سازی محیط کار جدیت داشته باشند. در این ارتباط مسئولیت حفظ ایمنی و تامین امکانات و ابزار لازم بر عهده کارفرماست و هرگونه قصور و کوتاهی در این زمینه که موجب بروز حادثه گردد برای کارفرما ، تبعات و عواقب زیادی از قبیل پرداخت دیه، پرداخت هزینه های درمانی، استرداد هزینه های ناشی از خسارات مربوط به پرداخت مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی و...  را بدنبال خواهد داشت. بخاطر اهمیت بسیار این موضوع توجه به سلامتی کارگران و امور حفاظتی کارگاه ضروری است.
#کارفرمانیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان