دانستنی های مهم مالیاتی برای مشاوره کارفرمایان

نکات مهمی که کارفرمایان باید از مالیات بدانند

 

مشاور مالیاتی

 

مالیات حقوق وجهی است که دولت ها از اشخاص با توجه به شغل و درآمد آنها دریافت می کنند. مالیات یکی از اصلی ترین منبع درآمد دولت ها می باشد.طبق قانون، مالیات دهندگان باید سالانه اظهارنامه مالیات بر درآمد را برای تعیین تعهدات مالیاتی خود ارائه دهند.

مالیات جهت تأمین بودجه خدمات عمومی، پرداخت تعهدات دولت و تهیه کالاهای لازم برای شهروندان استفاده می شوند.در این مقاله، با نرخ های مالیات بر حقوق در سال ۹۹ آشنا می شوید.