کارفرمانیوز مرجع مشاوره تخصصی کارفرمایان

مشاوره کسب و کار و فروش و بازاریابی وکیل و مشاور اداره کار مالی و مالیاتی و دیجیتال مارکتینگ

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «برگه تسویه حساب» ثبت شده است

کانال های ارتباطی ما با کارفرمایان


کارفرمانیوز


کارفرمایان عزیز علاوه بر سایت می توانند کانال و صفحه ما را با نام کاربری

Karfarmanews در تلگرام،آپارات،نماشا و mp4 و karfarmanews.ir در اینستاگرام دنبال کنند.کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

نکات مقدماتی در مورد حقوق کار

مشاوره حقوق کار


بسیاری از اشتباهات کارفرمایان در زمینه روابط کار ناشی از کم آگاهی در زمینه حقوق کار می باشد که مقاله پیش رو تلاشی است در جهت آشنایی شما عزیزان با نکات مقدماتی حقوق کار که شالوده و اساس تصویب قوانین کار می باشد.


1) باید میان کار مستقل و کار در خدمت دیگری فرق گذاشت. حقوق کار در خصوص اشخاصی است که نیروی کار خود را در اختیار دیگری قرار می دهند. حقوق کار رابطه میان کارفرما (کسی که دارای وسایل کار و سرمایه است) با کارگر مزدبگیر که در خدمت اوست و از دستوراتش پیروی می کند به وجود می آید. 
2) کارکنان دولت کار در خدمت دیگری انجام می دهند. اما به دلیل ویژگی های خدمات دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی تابع حقوق کار نیستند. بلکه مشمول حقوق استخدامی می باشند. 
3) از آنجا که کارفرما با تکیه بر برتری اقتصادی خود و نیاز کارگر شرایط خود را به کارگر تحمیل می کند. قوانین کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمدند تا انعقاد قرارداد را تابع شرایط خاصی نمایند به بیان دیگر هرچند کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند اما تکیه اصلی حقوق کار قواعد حمایتی از کارگر می باشد. 
4) موضوع حقوق کار تنها روابط کارگر و کارفرما (روابط فردی) نیست بلکه در کنار روابط فردی بخش مهمی از حقوق کار به روابط جمعی و تشکلهای کارگری، کارفرمایی، پیمان های جمعی و اختلاف های جمعی کار اختصاص دارد.
5) دولت در روابط کارگر و کارفرما نمی تواند بی طرف بماند زیرا یکی از تکالیف دولت تنظیم سیاست های اجتماعی و اقتصادی است و یکی از مصادیق تنظیم این سیاست رابطه کاری بین کارگر و کارفرما می باشد.


تعریف حقوق کار 

در تعریف حقوق کار اتفاق نظر وجود ندارد زیرا هر یک از حقوقدانان بر اساس اندیشه های اقتصادی و فکری خود حقوق کار را تعریف می کنند. بر این اساس می توان به دو نظریه عمده اشاره کرد: 
1) حقوقدانان پیرو مکتب فردگرایی (لیبرال) این حقوقدانان حقوق کار را قواعد حاکم بر قرار داد کار و بخشی از حقوق قرار داد می دانند.
2) نظریه پیرو مکاتب اقتصادی حقوق کار قواعد حاکم بر نیروی کار است و از اراده طرفین رابطه کار تعیین شرایط کار خارج است
هر دو نظریه دارای ایراداتی است:
1) ایرادات نظریه اول: در دوران کنونی روابط کار بیشتر تابع قوانین امری است و از حدود عقود و قرار دادها خارج است همچنین روابط جمعی در چهارچوب حقوق قراردادها نمیگنجد.
2) ایرادات نظریه دوم: هر چند حقوق کار در جهت حمایت از کارگران به وجود آمد. اما امروزه علاوه بر منافع کارگران ضرورت های اقتصادی کارگاه نیز (که مبتنی بر سودهی است) می بایست در حقوق کار لحاظ شود. در مجمع می توان حقوق کار را اینگونه تعریف کرد. حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است مشروط بر اینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.

ویژگیهای حقوق کار

هدف از بیان ویژگیهای حقوق کار جدا کردن این رشته از سایر شاخه های حقوق نیست، زیرا حقوق کار دارای ماهیتی دوگانه است از یک سو ناشی از قواعد حقوق خصوصی «قواعد عمومی قراردادها» و از سوی دیگر ناشی از قواعد حقوق عمومی « لزوم سیاست گذاری دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی می باشد».
1)جنبه حمایتی حقوق کار
2) جنبه امری حقوق کار
3) مفهوم اجتماعی و اقتصادی حقوق کار
4) انعطاف پذیری حقوق کار


- جنبه حمایتی حقوق کار: حقوق کار ناشی از روابط نابرابر کارگر و کارفرما می باشد، تحولات اجتماعی و اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی در اروپا باعث ایجاد نابرابری به وجود آمده کاست. هدف حقوق کار تعدیل رابطه کار و برابر کردن رابطه کارگر و کارفرما بود. به همین دلیل در تنظیم قوانین کار مفاد قانون در جهت حمایت از حقوق کارگر تصویب شد. به عنوان مثال می توان به موضوعات اخراج کارگر و استعفای کارگر اشاره نمود. نتیجه هر دوی اینها پایان قرارداد کار است. اما در قوانین کار برای اخراج کارگر شرایطی سخت تر از استعفای کارگر تصویب شده است. مثال2: موضوع اعتصاب کارگر و تعطیل کردن کارخانه توسط کارفرماست نتیجه هر دو پایان کار است. اما در قانون کار برابر تعطیلی کارخانه شرایطی سخت تر از اعتصاب کارگران وضع شده است.


- جنبه امری حقوق کارهرچند همه قوانین دارای جنبه الزامی می باشد اما در اصطلاح حقوقی قانون را از حیث درجه اخبار ناشی از قانون به قانون امری و قانون تکمیلی تقسیم می کنند. در قانون امری توافق بر خلاف آن مجاز نیست- اما در قانون تکمیلی یا تفصیلی اشخاص می توانند در قرارداد های خود ترتیبی بر خلاف آنچه در قانون تکمیلی آمده مقرر نمایند. یکی از ویژگیهای حقوق کار این است که اغلب مقررات حقوق کار جنبه امری دارد و از اجزای نظم عمومی محسوب می شود که نمی توان بر خلاف آنها توافق کرد.به بیان دیگر حقوق کار جنبه حداقلی دارد ،یعنی نمیتوان با توافق کارگر مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای کارگر منظور کرد. ماده 8 قانون کار« طبق بند الف ماده141» در تشخیص مزایای بیشتر برای کارگر مرجع صلاحیت دار ضابطه نوعی را در نظر میگیرد نه ضابطه شخصی را.
اگر در قرارداد کار مزایایی کمتر از مزایای قانونی با توافق کارگر برای وی درج شود آن قرارداد قابل قبول نیست. اما اگر مزایای بیشتربرای کارگر در قرار داد ذکر شود آن قرارداد لازم الاجراست. اگر مزایای مندرج در قرارداد که در تاریخ 1/7/91 کمتر از مزایای قانون جدید مصوب 20/7/91 باشد، آیا قانون جدید برقرارداد حاکم می شود یا اینکه توافق پیشین طرفین همچنان معتبر است پاسخ: قرارداد طرفین در مورد این شرط از تاریخ تصویب قانون جدید بی اثر است اجرای قانون جدید در این قانون بر خلاف اصل عطف به ماسبق شدن قوانین «مندرج در ماده4 قانون مدنی نیست زیرا قوانین مربوط به نظر عمومی که یکی از مصادیق آن قانون کار است اثر نوری دارد یعنی فوراً لازم الاجرا می شوند. با توجه به جنبه آمرانه داشتن حقوق کار به دلیل ارتباط آن با نظم عمومی برای قوانین کار علاوه بر ضمانت اجرای مدنی در برخی موارد ضمانت اجرای کیفری نیز تعیین می شود (فصل 11قانونکار مواد 171 تا 186) صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به قانون کار در صلاحیت دادگاههای کیفری دادگستری است.


منبع : ایران داککارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار

حقوق کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی

تامین اجتماعی


   

  تاکنون در باب وظایف کارفرمایان در قبال سازمان تامین اجتماعی سخن های فراوانی به میان آمده است و زمان آن رسیده است تا کمی از حقوق کارفرمایان در تامین اجتماعی نیز صحبت کنیم که شاید بسیاری از این حقوق مغفول مانده و کارفرمایان از آن مطلع نباشند.

    

برخی از حقوق کارفرمایان در قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط عبارتند از :


-    کارفرمایان حق دارند به قوانین و مقررات و دستورالعمل هایی که منشا عمل سازمان تأمین اجتماعی نسبت به کارفرمایان است و حقوق و تکالیف آنان را بیان می کند. دسترسی داشته باشند. در این زمینه سازمان تأمین اجتماعی باید ضمن ارایه اطلاعات مناسب ابهامات موجود در آنها را نیز برطرف نماید.

-    کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسی های شعب تأمین اجتماعی از کارگاه خود (و یا نتیجه حسابرسی های انجام شده از دفاتر قانونی) باخبر شوند و در صورتی که لازم بدانند توضیحاتی را اضافه و یا به آن اعتراض نمایند.

-    از تاریخ تحویل لیست حقوق و دستمزد کارگران هر کارگاه به شعبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر گونه نقص و اختلاف یا مغایرت احتمالی را "حداکثر ظرف 6 ماه" به کارفرما اعلام نماید.

-    کارفرمایان حق دارند به میزان بدهی تعیین و برآورد شده از سوی شعبه تأمین اجتماعی (حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ) اعتراض کنند و سازمان باید این گونه اعتراض ها را در فرصت مقرر در کمیسیون بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

-    کارفرمایان حق دارند در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در کمیسیون بدوی تشخیص مطالبات بیشتر از 1.500.000 ریال باشد. حداکثر ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون، به آن اعتراض نمایند و سازمان باید اینگونه اعتراض ها را در کمیسیون تجدید نظر تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

-    کمیسیون های تشخیص مطالبات با حضور نماینده ای از جامعه کارفرمایان (هراستان) تشکیل می شود. با وجود این، هر کارفرما حق دارد در جلسه کمیسیون که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل می شود شخصا حضور یابد و یا وکیل معرفی نماید تا توضیحات لازم را ارایه کنند و در صورت لزوم مدارک متقن ارائه نمایند و از نمایندگان اتاق بازرگانی راهنمایی لازم دریافت نمایند.

-    هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال کارگاه ها، دفتر اسنادرسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاه از سازمان تأمین اجتماعی استعلام کنند. در این موارد سازمان تأمین اجتماعی موظف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان، جوابیه لازم را براساس مقررات صادر نماید در غیر این صورت انجام معامله بلامانع خواهد بود.

-    کارفرمایان حق دارند در مواردی که حسب قوانین نیاز به ارائه مفاصا حساب از تأمین اجتماعی دارند صدور آن را از سازمان تقاضا کنند و سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضای کارفرما (درصورتی که بدهی نداشته باشد). مفاصا حساب را صادر و به تقاضا کننده ارایه نماید. (در این مورد، اگر کارفرما بدهی برآوری داشته باشد. با حفظ حق اعتراض می تواند این بدهی را واریز کند و مفاصا حساب دریافت نماید).

-    کارفرمایان می تواند برای کارگرانی که پس از رسیدن به سن قانونی بازنشستگی (60 سال) حداقل 5 سال کار کرده اند (درصورت داشتن حداقل سابقه لازم)، از سازمان تأمین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمایند.
کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مشاور فروش و بازاریابی و وکیل اداره کار