دانلود برگه ماموریت جامع برای استفاده شرکتها

دانلود رایگان فرم های اداری مورد استفاده شرکتها

 

تسویه حساب کارگر کارفرما

شامل بیست فرم و قراداد از جمله قراردادهای مختلف کار ، برگه های مرخصی
فرم ارزیابی پرسنل ، قرارداد کار پرسنل غیربیمه ای (موردی) ، فیش حقوقی
و مشاوره رایگان چگونگی اجرا و پشتیبانی کامل

همین حالا سفارش دهید

 

دانلود برگه ماموریت بصورت پی دی اف

دانلود پی دی اف