مشاوره کسب و کار در حوزه تفکر سازمانی

ویژگی های یک سازمان حرفه ای

سازمان حرفه ای

 

یک سازمان حرفه ای و درست که کارمندانش حاضر نیستند با دریافتی بیشتر آنجا را ترک کنند و سطح وفاداری آنها به بالاتربن حد خود رسیده دارای ویژگیهایی ست که چند نکته را در این نوشتار احصا کرده ام و موارد دیگر را می توانید با ما به اشتراک بگذارید :

۱) سازمان حرفه ای به ارزش کارکنان خود واقف است و کاملا می داند ارزش نهایی به دست کارکنان ساخته و ارائه می شود و برای آنها کاملا احترام قائل است.ورود نیرو بدون سلسله مراتب و نگاه ویژه به او سم این ارتباط متقابل است.

۲) در یک سازمان حرفه ای که ارزش ماندن و تلاش کردن در آن کاملا هویداست مدیران سرنوشت دل انگیزی دارند.سازمان فضا را برای آموزش و پیشرفت آنها مهیا میکند و جلوی در جازدن آنها را می گیرد.در واقع برای پی بردن به جایگاه سازمان کافی ست ببینید چند مدیر تحویل بازار داده و در برابر جدایی احتمالی مدیران چه واکنشی نشان داده است.

۳) سازمان حرفه ای به آموزش و بالا بردن سطح علمی پرسنل اهمیت می دهد و نگاه ابزاری به کارکنان حتی در پایین ترین سطح ندارد و نگاه انسانی در جای جای آن جریان دارد.

۴) در یک سازمان حرفه ای پنهان کاری و ارتباطات پنهانی وجود ندارد و مدیران عالی رتبه ، به عنوان فیلتری برای عدم ورود حاشیه به سطوح پایین تر شرکت عمل می کنند و صداقت را سرلوحه کار خود قرار می دهند.

۵) در یک سازمان حرفه ای همه اعضا در یک کشتی نشسته اند و منافع مشترکی برایشان تعریف شده است.در واقع کارکنان به واسطه تعریف سازمانی به این باور رسیده اند که سود آنها در گرو سود کارفرما و سازمان شان است و هر چه بیشتر به سودآوری شرکت کمک کنند منافع آنها از سوی شرکت بیشتر تامین خواهد شد.به عنوان مثال مایکروسافت بعنوان پاداش تلاش بیشتر و زودتر تحویل دادن پروژه ها قسمتی از سهام خود را به کارکنان اهدا می کند.

۶) توجه یک سازمان حرفه ای تنها به بُعد کاری کارکنان معطوف نیست و ابعاد روحی و زندگی شخصی آنها را دنبال کرده و سعی می کند به ارتقای آنها کمک کرده تا کارکنان با فراغ بال بیشتری به سازمان در جهت نیل به اهداف تعریف شده کمک کنند.

در پایان تاکید می کنم هر چقدر یک سازمان این موارد را بیشتر رعایت کند بهره وری بیشتری از کارکنان خود شاهد بوده و راه هموارتری برای رسیدن به سطوح بالای برندینگ و درآمدزایی پیش رو خواهد داشت.

 

قرارداد مشاوره


محمدرضا مهرپویا
موسس و مدیر گروه مشاوران کارفرمانیوز