نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارگران در سال 99

جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال 99 و محاسبه

کارفرمانیوز

محاسبه دقیق حقوق و مزایای پرسنل یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین امور مربوط به روابط کار و حسابداری شرکت های خصوصی ست که می بایستی توسط مشاوران اداره کار و مشاوران مالی آن ها بصورت صحیح محاسبه و بطور دقیق به مرحله اجرا درآید.

چه بسیار کارفرمایانی که به دلیل کاهلی در این بخش محکومیت ها و خسارات زیادی متحمل شده اند و مشاور و وکیل زبردست اداره کار هم در صورتی که روابط کار درست و اصولی اجرا نشده باشد کاری از پیش نخواهند برد.

با همین رویکرد این پست از سلسله پست های آموزشی کارفرمانیوز را به عنوان مرجع تخصصی مشاوره کارفرمایی در کشور را به این امر اختصاص داده ایم :

حقوق و دستمزد سال ۹۹


طبق بخشنامه حداقل مزد کارگران در سال ۹۹، آیتم‌های حقوق و دستمزد سال ۹۹، مشخص شد اما با مخالفت نماینده کارگران مواجه شد. سر انجام جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار شد که در این جلسه با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت شد در واقع حق مسکن از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال افزایش یافت (در اوایل شهریور در هیات وزیران تصویب شد). لازم به ذکر است در اواخر مرداد ۹۹ مصوبه حق مسکن ۹۹ با مبلغ ماهانه ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال به تصویب هیئت وزیران رسیده است و از تیرماه ۹۹ قابل اجراست. از دیگر مصوبات این جلسه کاهش پایه سنوات کارگران و افزایش حقوق پایه سال ۹۹ می‌باشد که جزئیات به شرح جدول زیر است. با این حساب حقوق پایه سال ۹۹ کارگران نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد افزایش دارد و سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد افزایش به علاوه  مبلغ ثابت روزانه ۵۶،۳۳۳ ریال می‌باشد. لازم به ذکر است این تغییرات عطف‌به‌ما‌سبق نمی‌‌شود و از تیرماه سال ۹۹ قابل اجراست.

 

جدول جدید حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۳۹۹ (افزایش حق مسکن، حقوق پایه و کاهش پایه سنوات)

 

جدول حقوق پرسنل در سال 99

 

 

آیا حداقل مزد روزانه برای همه افراد با سابقه‌ کاری متفاوت یکسان است؟


بعضی از دوستان تصور میکنند که حداقل مزد برای همه افراد با سابقه کار مختلف یکسان است، اما این‌طور نیست. در واقع مزد کارگران بر اساس سابقه کار آن‌ها می‌باشد. به عبارتی پایه ‌سنواتی جزئی از مزد محسوب شده و به عنوان مزایای فرد در نظر گرفته نمی‌شود.

 

مثال : محاسبه مزد ۹۹ کارگری که در ابتدای سال ۹۷ شروع به کار کرده‌است، چقدر است؟


این کارگر از ابتدای سال ۹۸ مشمول دریافت پایه سنوات می‌شود. طبق بخشنامه مزد ۹۸ قانون کار، حداقل مزد سال ۹۸ مبلغ ۵۰۵،۶۲۷ ریال بود. سایر سطوح مزدی این بخشنامه به میزان ۱۳% به علاوه روزانه مبلغ ۸۰،۸۲۷ ریال افزایش یافت. در نتیجه برای کارگرانی که سابقه کارشان بیش از یکسال باشد، روزانه مبلغ ۲۳،۳۳۳ ریال به عنوان پایه‌سنوات پرداخت شد‌ه‌است. بنابراین حقوق سال ۹۹ این کارگر به صورت زیر محاسبه می‌شود: (ارقام به ریال)

 

سال

حداقل حقوق پایه سنوات حداقل مزد روزانه
۹۷ ۳۷۰،۴۲۳ ۰ ۳۷۰،۴۲۳=۳۷۰،۴۲۳+۰
۹۸ ۵۰۵،۶۲۷=۸۷،۰۴۹+(۱.۱۳*۳۷۰،۴۲۳) ۲۳،۳۳۳ ۵۲۸،۹۶۰=۵۰۵،۶۲۷+۲۳،۳۳۳
۹۹ ۶۶۳،۶۴۲=۵۵،۳۳۸+(۱.۱۵*(۲۳،۳۳۳+۵۰۵،۶۲۷)) ۳۳،۳۳۳ ۶۹۶،۹۷۵=۶۶۳،۶۴۲+۳۳،۳۳۳

بنابراین برای محاسبه مزد سال ۹۹ کارگرانی که سال های قبل استخدام شده‌اند و در همان کارگاه مشغول به کار هستند، باید به بخشنامه‌های حقوق سال‌های مورد نظر رجوع ‌کرد.

مثال محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹


فرض کنید جزئیات حقوق و دستمزد سال ۹۹ چهار نفر از کارکنان شرکتی به صورت زیر می‌باشد. می‌خواهیم حقوق تیرماه این اشخاص را حساب کنیم.

 

نکته اول: ساعات کار موظفی


در نظر داشته‌باشید ساعات موظفی کارگران در هرماه متفاوت است. طبق جدول ساعات کار قانونی در سال ۹۹ در مطلب اضافه کاری، ساعات کار قانونی در تیرماه سال ۹۹، ۱۹۸ ساعت می‌باشد.

 

نکته دوم: میزان حقوق پایه افراد


شخص الف، ب و ج سالهای قبل حداقل اداره کاری را دریافت میکنند و افزایش حقوق سال ۹۹ آنها براساس حداقل اداره کار میباشد.
حداقل حقوق شخص د، در اولین سال استخدام (سال۹۶)، روزانه ۴۰۰،۰۰۰ ریال بوده است.

 

شخص الف   شخص ب   شخص ج   شخص د  
تاریخ استخدام تیرماه ۹۷ تاریخ استخدام بهمن ۹۸ تاریخ استخدام فروردین ۹۹ تاریخ استخدام فروردین ۹۶
تعداد فرزند ۰ تعداد فرزند ۱ تعداد فرزند ۲ تعداد فرزند ۱
سن فرزندان ۰ سن فرزندان ۲۱ سن فرزندان  ۹و۱۹ (فرزند اول دانشجو) سن فرزندان ۱۶
ساعات کار موظفی ۱۹۸ ساعت ساعات کار موظفی ۱۹۸ ساعت ساعات کار موظفی ۱۹۸ ساعت ساعات کار موظفی ۱۹۸ ساعت
کل ساعات کارکرد با احتساب جمعه کاری ۲۱۰ کل ساعات کارکرد با احتساب جمعه کاری ۲۰۲ کل ساعات کارکرد با احتساب جمعه کاری ۲۰۷ کل ساعات کارکرد با احتساب جمعه کاری ۱۹۸
اضافه کاری ۲ اضافه کاری ۴ اضافه کاری ۱ اضافه کاری ۰
جمعه کاری ۶ جمعه کاری ۰ جمعه کاری ۸ جمعه کاری ۰
تعطیل کاری ۴ تعطیل کاری ۰ تعطیل کاری ۰ تعطیل کاری ۰
ساعات مرخصی استفاده نشده  ۲ مرخصی استفاده نشده ۱۲ مرخصی استفاده نشده ۰  مرخصی استفاده نشده ۰
مزایای غیرنقدی ۳،۰۰۰،۰۰۰  مزایای غیرنقدی ۰  مزایای غیرنقدی  ۰ مزایای غیرنقدی ۵،۵۰۰،۰۰۰
حداقل مزد کارگر ؟  حداقل مزد کارگر ؟  حداقل مزد کارگر ؟  حداقل مزد کارگر ؟
پایه سنوات روزانه ۳۳،۳۳۳ پایه سنوات ۳۳،۳۳۳ پایه سنوات ۰  پایه سنوات ۳۳،۳۳۳
بن ۴،۰۰۰،۰۰۰  بن ۴،۰۰۰،۰۰۰   بن ۴،۰۰۰،۰۰۰   بن ۴،۰۰۰،۰۰۰ 
حق مسکن  ۳،۰۰۰،۰۰۰ حق مسکن ۳،۰۰۰،۰۰۰ حق مسکن ۳،۰۰۰،۰۰۰ حق مسکن ۳،۰۰۰،۰۰۰

 

نکته سوم: حق اولاد


• براساس ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرط پرداخت حق اولاد برای هر تعداد فرزند، به صورت زیر است:

بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کار را داشته باشد.
سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصرا به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

‌میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه می‌باشد.

شخص ب و ج شرط اول را ندارند بنابراین حق اولاد به این اشخاص تعلق نمی‌گیرد.

نکته چهارم: سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ ق م م
طبق بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۰ مورخ ۹۹/۰۱/۲۶، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین شده‌است.

شخص الف)
این کارگر به دلیل یکسال حضور در کارگاه در تیرماه ۹۸ مشمول دریافت پایه سنواتی می‌شود. در نتیجه حقوق پایه سال ۹۹ شخص الف به صورت زیر می‌باشد:
ریال ۶۶۴،۶۳۷=(۵۶،۳۳۳+(۱.۱۵*(۲۳،۳۳۳+(۸۷،۰۴۹+(۱.۱۳*۳۷۰،۴۲۳))))).

ساعات کارکرد شخص الف ۲۱۰ ساعت است. بنابراین اضافه کاری در روزهای غیر جمعه به این صورت است:
ساعت ۶=۶-۱۹۸-۲۱۰.

این شخص ۲ ساعت اضافه کاری دارد: ریال ۲۵۳،۸۸۶=۲*۱.۴*(۶۶۴،۶۳۷/۷.۳۳).
تعطیل کاری شخص الف: ۵۰۷،۷۷۲=۴*۱.۴*(۶۶۴،۶۳۷/۷.۳۳).
این شخص ۶ ساعت جمعه کاری دارد بنابراین:
حقوق جمعه کاری این شخص:ریال ۱،۰۶۶،۳۲۱=۶*۱.۴*۱.۴*(۶۶۴،۶۳۷/۷.۳۳).

مرخصی استفاده نشده ۲ ساعت:ریال ۱۸۱،۳۴۷=۲*(۶۶۴،۶۳۷/۷.۳۳).
مزایای غیرنقدی شخص الف و د
مزایای غیرنقدی تا دو دوازدهم، معافیت ماده ۸۴ معاف است و از آن بیشتر مشمول مالیات است. طبق بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۱۰ مورخ ۹۹/۰۱/۲۶، (معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹)، ۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. بنابراین در سال ۹۹،  مزایای غیرنقدی تا ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معاف از مالیات است.

معافیت سال ۹۹ بن غیر نقدی سالانه: ریال ۶۰،۰۰۰،۰۰۰=۲/۱۲*۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰.

محاسبه مالیات مزایای غیرنقدی شخص الف: بن غیر نقدی سالانه: ریال ۳۶،۰۰۰،۰۰۰=۱۲*۳،۰۰۰،۰۰۰. بن غیرنقدی شخص مشمول مالیات نمی‌شود.
محاسبه مالیات مزایای غیرنقدی شخص د: بن غیر نقدی سالانه: ریال ۶۶،۰۰۰،۰۰۰=۱۲*۵،۵۰۰،۰۰۰.
ریال ۶،۰۰۰،۰۰۰=۶۶،۰۰۰،۰۰۰-۶۰،۰۰۰،۰۰۰ سالانه مشمول مالیات.

محاسبه مالیات مزایای غیر نقدی طبق ماده ۱۳۱ ق م م می باشد. طبق این ماده درآمد مشمول مالیات سالانه تا میزان ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به نرخ ۱۵٪ محاسبه میشود: مالیات سالانه مزایای غیرنقدی شخص د: ریال ۹۰۰،۰۰۰=۱۵%*۶،۰۰۰،۰۰۰.
مالیات تیرماه مزایای غیرنقدی شخص د: ریال ۷۵،۰۰۰=۹۰۰،۰۰۰/۱۲.

شخص ب)
حقوق پایه سال ۹۹ شخص ب به صورت زیر می‌باشد:
ریال ۶۳۷،۰۹۰=۵۶،۳۳۳+(۱.۱۵*۵۰۵،۶۲۷)).

ساعات کارکرد شخص ب ۲۰۲ ساعت است. بنابراین اضافه کاری در روزهای غیر جمعه به این صورت است:
ساعت ۴=۱۹۸-۲۰۲

این شخص ۴ ساعت اضافه کاری دارد: ریال ۴۸۶،۵۱۲=۴*۱.۴*(۶۳۶،۸۰۹/۷.۳۳)
مرخصی استفاده نشده ۱۲ ساعت:ریال ۱،۰۴۲،۵۲۵=۱۲*(۶۳۶،۸۰۹/۷.۳۳).
شخص ج)
حقوق پایه سال ۹۹ شخص ج به صورت زیر میباشد:

ریال ۶۳۶،۸۰۹=۵۵،۳۳۸+(۱.۱۵*۵۰۵،۶۲۷)).

ساعات کارکرد شخص ج ۲۰۷ ساعت است. بنابراین اضافه کاری در روزهای غیر جمعه به این صورت است:
ساعت ۱=۸-۱۹۸-۲۰۷.

این شخص ۱ ساعت اضافه کاری دارد: ریال ۱۲۱،۶۲۸=۱*۱.۴*(۶۳۶،۸۰۹/۷.۳۳).
این شخص ۸ ساعت جمعه کاری دارد بنابراین:
حقوق جمعه کاری این شخص:ریال ۱،۳۶۲،۲۳۳=۸*۱.۴*۱.۴*(۶۳۶،۸۰۹/۷.۳۳).

شخص د)
این کارگر به دلیل یکسال حضور در کارگاه در فروردین ۹۷ مشمول دریافت پایه سنواتی می‌شود. در نتیجه حقوق پایه سال ۹۹ شخص د به صورت زیر می‌باشد:
ریال ۷۸۲،۶۱۲=(۵۶،۳۳۳+(۱.۱۵*(۲۳،۳۳۳+(۸۷،۰۴۹+(۱.۱۳*(۱۷،۰۰۰+(۲۸،۲۰۸+(۱.۰۴*۴۰۰،۰۰۰)))))))).

 

جدول حقوق و مزایای اشخاص

 

  نام   الف   ب   ج  د
 حقوق پایه روزانه ۶۶۴,۶۳۷ ۶۳۶,۸۰۹             ۶۳۶,۸۰۹   ۷۸۲,۶۱۲
  حقوق پایه تیرماه کارگر            ۲۰,۶۰۳,۷۴۷   ۱۹,۷۴۱,۰۷۹             ۱۹,۷۴۱,۰۷۹            ۲۴,۲۶۰,۹۷۵
  پایه سنوات روزانه    ۳۳,۳۳۳         ۳۳,۳۳۳          – ۳۳,۳۳۳
  پایه سنوات تیرماه   ۱,۰۳۳,۳۲۳ ۱,۰۳۳,۳۲۳             –        ۱,۰۳۳,۳۲۳
  بن و خواروبار  ۴,۰۰۰,۰۰۰     ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰  ۴,۰۰۰,۰۰۰
 حق مسکن   ۳,۰۰۰,۰۰۰  ۳,۰۰۰,۰۰۰     ۳,۰۰۰,۰۰۰  ۳,۰۰۰,۰۰۰
  حق اولاد      –        –        – ۲,۳۴۷,۸۳۶
  اضافه کاری     ۲۵۳,۸۸۶     ۴۸۶,۵۱۲   ۱۲۱,۶۲۸          –
 حقوق جمعه کاری   ۱,۰۶۶,۳۲۱         –   ۱,۳۶۲,۲۳۳          –
 تعطیل کاری  ۵۰۷,۷۷۲         –        –         –
  مزایای غیرنقدی  ۳,۰۰۰,۰۰۰         –         –   ۵,۵۰۰,۰۰۰
  مرخصی استفاده نشده  ۱۸۱,۳۴۷    ۱,۰۴۲,۵۲۵         –             –
  جمع حقوق و مزایا     ۳۳,۶۴۶,۳۹۵            ۲۹,۳۰۳,۴۳۹  ۲۸,۲۲۴,۹۴۰   ۴۰,۱۴۲,۱۳۴
 مالیات حقوق طبق ماده ۸۳            –         –             –     ۷۵,۰۰۰
 مالیات حقوق طبق ماده ۸۴   ۳۶۴,۶۴۰            –           –  ۱,۰۱۴,۲۱۳
 حق بیمه سهم کارگر   ۲,۳۴۲,۵۵۳   ۱,۹۷۸,۲۶۴     ۱,۹۷۵,۷۴۶   ۲,۶۴۵,۶۰۱
 حقوق پرداختنی  ۳۰,۹۳۹,۲۰۲  ۲۷,۳۲۵,۱۷۵ ۲۶,۲۴۹,۱۹۴ ۳۶,۴۰۷,۳۲۰

 

ثبت هزینه حقوق و دستمزد سال ۹۹ مثال
 

 شخص الف   بدهکار   بستانکار 
 هزینه حقوق            ۳۳,۴۶۵,۰۴۸  
 هزینه بیمه ۲۳%              ۷,۶۹۶,۹۶۱  
 هزینه مرخصی                 ۱۸۱,۳۴۷  
 حق بیمه پرداختنی              ۱۰,۰۳۹,۵۱۴
 حقوق پرداختنی              ۳۰,۹۳۹,۲۰۲
 مالیات پرداختنی                   ۳۶۴,۶۴۰

 

 شخص ب   بدهکار   بستانکار 
 هزینه حقوق            ۲۸,۲۶۰,۹۱۴  
 هزینه بیمه ۲۳%              ۶,۵۰۰,۰۱۰  
 هزینه مرخصی              ۱,۰۴۲,۵۲۵  
 حق بیمه پرداختنی                ۸,۴۷۸,۲۷۴
 حقوق پرداختنی              ۲۷,۳۲۵,۱۷۵

 

 شخص ج   بدهکار   بستانکار 
 هزینه حقوق            ۲۸,۲۲۴,۹۴۰  
 هزینه بیمه ۲۳%              ۶,۴۹۱,۷۳۶  
 حق بیمه پرداختنی                ۸,۴۶۷,۴۸۲
 حقوق پرداختنی              ۲۶,۲۴۹,۱۹۴

 

 شخص د   بدهکار   بستانکار 
 هزینه حقوق            ۴۰,۱۴۲,۱۳۴  
 هزینه بیمه ۲۳%              ۸,۶۹۲,۶۸۹  
 حق بیمه پرداختنی              ۱۱,۳۳۸,۲۸۹
 حقوق پرداختنی              ۳۶,۴۰۷,۳۲۰
 مالیات پرداختنی                ۱,۰۸۹,۲۱۳

 

 

منبع : persiansesab.com