جلسه کرونایی وزارت کار برای حمایت کارفرمایان

پرداخت ۵۰ درصد غرامت مزد برای کارگران دارای استراحت پزشکی

ویروس کرونا

در دومین جلسه کمیته بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی، پرداخت ۵۰ درصد غرامت دستمزد به کارگران دارای استراحت پزشکی بدون نظر کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی که نیازمند زمان بیشتری است اعلام شد.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دومین جلسه کمیته بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی ۹ فروردین امسال با حضور حاتم شاکرمی معاون روابط کار و ابراهیم صادقی فر معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار و اهداف قابل پیگیری در بخش‌های، امهال بدهی و پوشش بیمه بیکاری دراین نشست مطرح شد.

در این جلسه پرداخت ۵۰ درصد غرامت دستمزد به کارگران دارای استراحت پزشکی بدون نظر کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی که نیازمند زمان بیشتری است اعلام شد و معاونت روابط کار خواهان اقدام به موقع استان‌ها در این زمینه شد.

همچنین پیشنهاد تشکیل کمیته‌های متناظر استانی و استفاده از ظرفیت‌های شورای هماهنگی استانی واحدهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا مورد موافقت قرار گرفت. همچنین انجام مکاتبات با مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها برای تأمین تجهیزات و مواد صد عفونی برای کارگاه‌های استان و توزیع و ترویج مناسب دستورالعمل‌های راهنما با موضوع مقابله با بیماری کرونا از جمله در معادن از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین موضوع درخواست تعویق دریافت هزینه‌های آب، برق و گاز مصرف کارگاه‌های کشور تا پایان اردیبهشت سال جاری مشروط به حفظ اشتغال موجود مورد بررسی قرار گرفت.

امکان سنجی اعمال محدودیت استفاده از نصف سرویس‌های ایاب و ذهاب کارگران مشاغل در کارگاه‌های کشور از طریق کمیته‌های متناظر استانی با هدف حفظ فاصله بیماری زایی و حمایت‌های دولت از کارفرمایان به شرط حفظ اشتغال موجود از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین مقررشد با وزارت کشور و شهرداری تهران مکاتباتی در خصوص تأمین وسایل حفاظت فردی و مواد ضد عفونی مورد نیاز کارگران در معرض آسیب بیماری کرونا مکاتباتی انجام شود. علاوه بر این قرار شد نظر تخصصی اداره کل روابط کار و جبران خدمت در خصوص شرایط کاری کارگران، تعلیق قرارداد بعضی از کارگران بررسی و نظر کارشناسی اعلام شود. در پایان مقرر شد دستورالعمل مشترکی از سوی حوزه معاونت روابط کار و سازمان تأمین اجتماعی به منظور تعیین حدود و تفکیک نوع پرداخت بیمه بیکاری تهیه و ابلاغ شود.