آخرین وضعیت عیدی و پاداش کارگران در سال 98 

حداقل و حداکثر عیدی پرسنل چقدر است؟

 

اگرچه اسفند ماه واریز عیدی کارگران است اما با این وجود هنوز بسیاری از کارگران موفق به دریافت این مبلغ با نرخ حداقل ۳ میلیون و ۳۲ هزار و حداکثر ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان، نشده اند.

 

عیدی و پاداش

 

پاداش پایان سال یا همان عیدی یکی از تکالیفی است که کارفرماها در کنار واریز حقوق، در روزهای آخر سال ملزم به پرداخت آن هستند که البته مطابق با شنیده‌ها، هنوز بسیاری از کارگران موفق به دریافت عیدی نشده‌اند، این در حالی است که کمتر از دو هفته دیگر سال ۹۸ به پایان می‌رسد.

مطابق با قانون کار، کارفرما مکلف است رقمی بالغ بر دو تا سه برابر میزان پایه حقوق تعیین شده عیدی پرداخت کند. امسال نیز به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.

در همین راستا، با توجه به اینکه حداقل دستمزد امسال یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان است، کارفرما باید مبلغی به میزان ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان (حداقل) تا ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان (حداکثر) را به عنوان عیدی، به کارگران خود پرداخت کند.

همچنین کارگرانی با عملکرد شش ماهه، مبلغی به میزان یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان (حداقل) و ۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان (حداکثر) به عنوان عیدی باید دریافت کنند.

کارگران با عملکرد سه ماه نیز، حداقل ۷۵۸ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۱۳۷ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد.

گفتنی است؛ طبق آمارهایی که از سوی نمایندگان کارگران گفته می‌شود بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار در حال حاضر موقت است، به این معنا که قراردادها به صورت سفید امضا، کوتاه مدت، سه ماهه، یک ماهه و یک ساله هستند.

 

 

منبع : خبرگزاری مهر