کارفرمانیوز - مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار، با بیان اینکه کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یکطرفه قرارداد کار کارگران را ندارند، شرایط خاتمه کار کارگران عضو شوراهای اسلامی کار را اعلام کرد.

کارفرما حق اخراج کارگران خود را ندارد!

خاتمه یکطرفه قرارداد کار ممنوع است

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کریم یاوری درباره شرایط فسخ قرارداد کارگران اظهار داشت: قرارداد کار فی مابین کارگر و کارفرما ملاک تصمیم گیری است و کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه  یکطرفه قرارداد کار کارگران  را ندارند.

وی افزود: در خصوص خاتمه کار کارگران عضو شوراهای اسلامی کار، طبق موضوع ماده ۲۲ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، هیأت تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از هفت نفر نمایندگان کارگران و کارفرمایان با مسئولیت و ریاست نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گیری کند.

یاوری یادآور شد: از جمله وظایف اعضای شوراهای اسلامی کار موضوع فصل دوم قانون شوراها، بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه اقتصادی فنی و حرفه ای و نظایر آن و نیز نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مدیران و مسئولان مربوطه در بنگاه اقتصادی است.

کریم یاوری

یاوری اعلام کرد: یکی دیگر از وظایف شورا، همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده  در برنامه های تولیدی بنگاه اقتصادی است. شوراهای اسلامی کار در حدود وظائف و اختیارات خود در برابر هیات موضوع ۲۲ و مجمع کارکنان مسئول است.

این مقام مسئول در وزارت کار گفت: یک نفر از اعضای شورای اسلامی کار به انتخاب اعضاء به عنوان عضو رابط شورا در جلسات  هیأت  مدیره واحد برای ارائه نظریات و پیشنهادات شورا شرکت می‌کند.

مدیر کل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار افزود: همچنین یک نفر نماینده مدیریت بنگاه اقتصادی در جلسات شورای اسلامی کار برای ارائه گزارشات  مورد نیاز به شورا  شرکت می‌کند. وظیفه  شورای اسلامی کار همراهی و هماهنگی با کارگران و کارکنان و مدیران برای بهبود رونق تولیدات است. هر چقدر همدلی و هماهنگی بین اعضائ شورا و مدیران  بنگاه  بیشتر باشد بهبود امور و رونق تولید حاصل می شود.

 
 
منبع : سایت وزارت کار
 
 
www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان