مشاوره کاربردی در زمینه فروش و بازاریابی و مدیریت 

کارفرمانیوز مرجع مشاوره کسب و کار و فروش 

محمدرضا مهرپویا مشاور فروش

 

🔺حوزه فروش و بازاریابی هر روز علمی تر و کارشناسانه تر می شود و در چنین شرایطی مدیران فروش سنتی که خود را با دانش روز آداپته نکرده اند از دور خارج خواهند شد.

یک مدیر فروش حرفه ای توان مکتوب کردن دانش و مهارت خود در قالب برنامه را دارد و دانسته هایش محدود به تجربه های دیداری و شنیداری نیست.

او قادر است با مطالعه شرایط بازار و مشتریان،برنامه خود را برای موفقیت برند و فروشندگان تحت مدیریتش مکتوب کند و الگوی مناسبی برای آن ارائه دهد تا هم همکاران فعلی اش از آن به عنوان نقشه راه بهره ببرند و هم در صورت لزوم مدیر بعدی بتواند با تکیه بر این داده های ثبت شده برنامه ریزی دقیقی انجام داده و سرمایه شرکت را در جهت آزمون و خطای دوباره هدر ندهد.

 

 

محمدرضا مهرپویا مدیر گروه مشاوران کارفرمانیوز