کارفرمانیوز - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی به مشکلات انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور را صادر کرد.

به گزارش کارفرمانیوز به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری در دیدار با اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، در جریان مشکلات و مسائل چند سال گذشته شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور قرار گرفت و به واحد های زیرمجموعه مرتبط، دستور رسیدگی به این مشکلات را صادر کرد.

شریعتمداری

همچنین مباحث تخصصی در حوزه انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور، در این نشست مطرح شد.

اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در این دیدار، از حمایت ها و همکاری های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیر کردند.منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان