کارفرمانیوز - دانستن قواعد و مقررات قانون تامین اجتماعی و نحوه ارسال لیست بیمه و اعتراض به جریمه و ... یکی از مهارت هایی ست که کارفرمایان می بایستی یا شخصا و یا به واسطه داشتن مشاور حقوقی یا وکیل تامین اجتماعی از آن آگاه باشد.در این سلسله مقالات سعی خواهیم کرد در این زمینه یاری گر شما باشیم و در صورتی که نیاز به مشاوره در این خصوص داشتید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

در قوانین تامین اجتماعی میزان حق بیمه به ۲ شیوه تعیین می شود.یکی از طریق درصد مشخصی از مزد یا حقوق که همراه قانون بیمه بیکاری می باشد و دیگری تعیین بیمه به صورت مقطوع و علی الراس که در مواد ۳۵، ۳۹، ۴۰ و ۴۱ به آن اشاره شده است .
۲ مورد جریمه پیش بینی شده عبارتند از : مورد اول عدم تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان که طبق ماده ۳۹ میزان ۱۰ درصد جریمه در نظر گرفته شده است و مورد دوم عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری که میزان جریمه آن ۲ درصد تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر است. در مورد قراردادهای پیمانکاری و خدماتی همانطوریکه میدانید در دو حالت مورد رسیدگی قرار می گیرد: یکی در زمان اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و دیگر در زمان حسابرسی دفاتر از طرف حسابرسان تامین اجتماعی
مشکل بسیاری از مدیران با این مشکل است که آیا در حال حاضر میزان جرائم تعیین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، قابل اعتراض در هیات های تشخیص مطالبات می باشد یا خیر ؟
نکته مهمی که باید در این قسمت به آن توجه داشته باشید تفکیک دو واژه علی الوصول خسارت با جریمه است. اصولاً جریمه به صندوق دولت واریز می شود و وارد حساب زیان دیده نمی گردد . بطور کلی رسیدگی به اختلافات مربوط به میزان جرائم در صلاحیت هیات های تشخیص است.
در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده اعتراض داشته باشد، می تواند اعتراض خود را در هیات های تشخیص مطالبات مطرح کند

انواع اعتراض در بیمه تامین اجتماعی شامل موارد زیر است:

اعتراض به اشتباه در تعیین مزد یا حقوق مبنای محاسبه بیمه
اعتراض به اشتباه در محاسبه درصدها
اعتراض به اشتباه در تعیین حق بیمه مقطوع و علی الراس
اعتراض به اشتباه در تعداد کارگران
اعتراض به مواعد و درصدهای لحاظ شده در محاسبه جرائم

طرح مشوق بیمه ای

نحوه تقدیم اعتراض، هزینه و مهلت آن

پس از ابلاغ موارد مطالبه به کارفرما از طرف سازمان تامین اجتماعی، وی می تواند اعتراض خود را تا ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ به طور کتبی به شعبه یا کارگزاری مربوط ارائه کند.البته برای اعتراض نویسی فرم های خاصی را سازمان در نظر گرفته است که مدیران باید متن اعتراض را درج نمایند.به محض ارائه به شعبه، آنها اعتراض مندرج در فرم را در داخل دفتر و اتوماسیون خود ثبت می کنند.
نکته : عدم درج اعتراض در داخل فرم، به منزله عدم پذیرش نامه اعتراض محسوب نمی شود!
هزینه اعتراض هم طبق ماده ۱ آیین نامه معمولا ناچیز است پرداخت شود.کارفرما موظف است رسید پرداخت را همراه با فرم تکمیل شده به شعبه یا نمایندگی ذیربط ارائه کند.
 
نکته مهم : همانطوریکه اشاره کردم مهلت اعتراض ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ است ولی در مواردی که کارفرما به وسیله فکس یا پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال شده است تاریخ قبض ستی یا تاریخ تاییدیه فکس آخرین تاریخ اعتراض محسوب می شود.

شخص ذینفع اعتراض یا خود کارفرما و یا نماینده قراردادی ، قضایی و قانونی از سوی قانون گذار تعیین می شود.

یک هشدار !

دربرخی از موارد افراد شخصی را که کارفرما نیست مثل مالک ملک تجاری به عنوان کارفرما معرفی می کنند، سوال اینجاست شخصی که در واقع کارفرما نیست حق اعتراض در هیات های حل اختلاف را دارد؟
در پاسخ باید گفت که سازمان تامین اجتماعی فقط کارفرما و یا وکیل و نماینده قانونی را با نامه به عنوان طرف اعتراض قبول می کند.
منبع : www.persianhesab.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان