کارفرمانیوز - مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار، با اعلام جزئیات شرایط دریافت مقرارت بیمه بیکاری، میزان پرداخت مقرری به بیکاران مجرد و متاهلی که بدون میل و اراده شغل خود را از دست می‌دهند، تشریح کرد.

کریم یاوری با بیان اینکه هم اکنون حدود ۲۶۰ هزار نفر از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، اظهار داشت: پرداخت مقرری بیمه بیکاری مشمول بیمه شدگانی است که بدون میل و اراده از کار بیکار شده و آماده کار هستند و این یک حمایت اجتماعی است.

وی اظهار داشت: تمام مشمولین قانون کار و کشاورزان مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌توانند از مزایای قانون بیمه بیکاری استفاده کنند.

یاوری با اشاره به اینکه حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود، به تشریح مراحل دریافت بیمه بیکاری پرداخت و گفت: بیمه شده قبل از بیکار شدن باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد؛ همچنین بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با مراجعه به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی استان آمادگی خود را برای اشتغال به کار مجدد از شغل تخصصی یا مشابه اعلام کند.

یاوری گفت: بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و غیره بیکار می‌شوند بدون در نظر گرفتن ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مجردین حداقل ۶ ماه و حد اکثر ۳۶ ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه است.

بیمه بیکاری

وی با بیان اینکه میزان مقرری روزانه بیمه بیکاری معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کار مزد روزانه بیمه شده می‌باشد، اظهار داشت: به مقرری افراد متأهل یا متکفل تا حداکثر ۴ نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها به میزان ۱۰ درصد حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. در عین حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰% متوسط حقوق وی بیشتر باشد.

بیمه بیکاری در چه مواردی قطع می‌شود؟

کریم یاوری همچنین به موارد قطع بیمه بیکاری اشاره کرد و افزود: زمانی که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد، در مواقعی که بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های مهارت آموزی، کار آموزی و سواد آموزی خود داری کند، در مواردی که بیمه شده از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند، در مواقعی که بیمه شده بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه بیکاری، مشمول بازنشستگی یا از کار افتادگی کلی شود، در شرایطی که بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه برگردد و در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده ناشی از میل و اراده وی بوده است، پرداخت مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری گفت: یکی از امتیازات این قانون که مشمول کارگران و کارفرمایان است، اصلاح ساختار اقتصادی است. بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار، «بیکار موقت» شناخته شوند مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

وی تاکید کرد: هرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابجایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاهش وابستگی و بهینه کردن تولید که در راستای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی می‌شود.

یاوری افزود: مقرری بگیران بیمه بیکاری مطابق تبصره ۲ ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مکلف هستند در فاصله زمان‌های معینی که توسط واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود، در محل ادارات کار حضور یافته و دفاتر مربوطه را امضا کنند؛ به عبارتی باید حضور و غیاب کنند.

مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار ادامه داد: دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری مکلف است در صورت اشتغال مجدد حداکثر طی ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.
منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان