کارفرمانیوز - بررسی متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی نشان می دهد کارگران ساده با دریافت روزانه ۱۰ هزار و ۵۶۶ تومان کمترین دستمزد را در بین این گروه از شاغلان دریافت می کنند.

با بررسی متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، در بین نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی، شغل «استاد کار کابلکش فشار قوی» در گروه کابل کش و مفصل بند فشار قوی با رقم ۲۷۶,۲۳۴ ریال بیشترین دستمزد را به خود اختصاص داده است. متوسط دستمزد ساعتی در این شغل، افزایش ۱۹.۴ درصدی نسبت به نیمه مشابه سال قبل داشته است.

همچنین بیشترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۶، مربوط به مشاغل «راننده ماشین‌های سبک – سواری» از گروه شغلی رانندگان ماشین آلات حمل و نقل با ۳۰.۱ درصد، «راننده دامپر و راننده جرثقیل‌های کفی» از گروه شغلی رانندگان ماشین آلات حمل و نقل با ۲۹.۹ درصد، «راننده غلتک» از گروه شغلی رانندگان ماشین‌های سنگین با ۲۹.۹ درصد و «راننده تراکتور» از گروه شغلی رانندگان ماشین آلات حمل و نقل با ۲۸.۵ درصد، بوده است.

از سوی دیگر کمترین متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷، مربوط به «کارگر ساده» از گروه شغلی کارگر با ۱۰۵,۶۶۷ ریال بوده است. متوسط دستمزد ساعتی در این شغل افزایش ۲۱.۳ درصدی نسبت به نیمه دوم سال ۱۳۹۶ داشته است.

بررسی دستمزد شاغلان طرح‌های عمرانی نشان می‌دهد، کمترین تغییر در متوسط دستمزد ساعتی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به نیمه مشابه سال قبل، مربوط به مشاغل «سنگ تراش درجه دوم» با ۹.۵ درصد و «عایق کار و آسفالت کار درجه یک» با ۹.۷ درصد از گروه شغلی عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان، «کمک آرماتوربند» از گروه شغلی آرماتوربند و «ابزار زن سنگ پلاک» از گروه شغلی سنگ کار با ۱۰.۹ درصد است.

حقوق کارگران عمرانی
حقوق کارگران عمرانی
حقوق کارگران عمرانی


منبع : www.mehrnews.com


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان