کارفرمانیوز - شرکتها و کارفرمایان در مقابل سازمان تامین اجتماعی جهت اجرای ماده 148 قانون کار و دیگر مقررات دارای تکالیفی هستند که انجام ندادن آنها می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بدنه کسب و کار آنان وارد نماید.با توجه به این که سایت ما در زمینه های اداره کار،تامین اجتماعی،بیمه و فروش و بازاریابی و کسب و کار فعال است و در هر حوزه کارشناسان خبره ای را دور هم جمع کرده و مشاوره هایی ارائه می دهد بد ندیدیم به این مطلب مهم هم اشاره کنیم ...

هر شرکت تازه تأسیس باید نزد سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاه دریافت نماید تا بتواند بر اساس کد کارگاهی دریافتی، کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی ثبت نام و بیمه نماید.

برای اینکه بتوانید در مقابل سازمان تأمین اجتماعی وظایف خود را به درستی انجام دهید باید موارد ذیل را در انجام دهید :

۱-تشکیل پرونده بیمه ای و اخذ شماره کارگاه

۲-نام نویسی کارکنان و دریافت شماره بیمه آن ها

۳-تهیه لیست بیمه

۴- ارسال لیست بیمه

طرح مشوق بیمه ای


کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون باید ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تأسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیک ترین شعبه تأمین اجتماعی واقع در محدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند و مدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آن ها است، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند. مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

۱- جواز کسب صنفی معتبر(دائم یا موقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح.

۲- پروانه تأسیس یا بهره برداری.

۳- اسناد مالکیت و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی).

۴- تأیید اتحادیه یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه.

شعبه تأمین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.


اگر شخصی برای اولین بار قصد بیمه شدن را داشته باشد شما باید با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و پر نمودن فرم مخصوص نام نویسی و ارائه مدارک درخواست شده نسبت به نام نویسی کارکنان بیمه نشده اقدام و شماره بیمه آن ها را جهت درج در لیست بیمه ارسالی خود درج نمایید. بدیهی است در صورت عدم نام نویسی اشخاص سازمان تأمین اجتماعی از پذیرفتن لیست بیمه خودداری خواهد نمود.

مرحله سوم: تهیه لیست حقوق و دستمزد (بیمه)

برای سازمان تأمین اجتماعی در فصل قبل یاد گرفتید که برای پرداخت حقوق کارکنان باید لیست حقوق و دستمزد تهیه گردد. حسابداران برای اینکه بیمه کارکنان شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند باید فهرستی از موارد موردنیاز تهیه و به همراه چک مربوطه به سازمان ارسال گردد. حسابداران شرکت های کوچک معمولاً این کار را در نرم افزار اکسل انجام داده و سپس اطلاعات را به نرم افزار مخصوص ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی انتقال و فایل الکترونیکی آن به سازمان ارسال می کنند. روش های ارسال لیست بیمه به سازمان تأمین اجتماعی در فصل بعد ارائه شده است.

مرحله چهارم: ارسال لیست حق بیمه

کارفرما مکلف است هرماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در استخدام یا در اختیاردارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید لیست حقوق و دستمزد حسابداران شرکت در پایان هرماه باید اقدام به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان نموده و میزان بیمه قابل پرداخت را محاسبه نمایند و مبلغ آن را به صورت چک صادر و به همراه لیست به سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه ارسال نمایند. البته در حال حاضر شما می توانید عمل پرداخت حق بیمه را به صورت الکترونیکی و از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی انجام دهید برای این منظور شما باید به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت نماییدمنبع : www.tamin.ir


www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان