بیمه رانندگاناخیرا حکمی در برنامه ششم توسعه در مورد بازنشستگی رانندگان با ٢٥ سال سابقه آمده است؛ لطفا در مورد این ماده قانونی توضیحات بیشتری بدهید؟


به موجب تبصره ماده ٨٢ قانون برنامه ششم توسعه رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی می توانند با ٢٥ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند. حداقل سن لازم برای بازنشستگی این‌گونه از بیمه‌شدگان ٥٥ سال است. مستمری قابل محاسبه این افراد بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه که از ٢٥ سال کمتر نخواهد بود، محاسبه می‌شود. باید توجه داشت که این مقرره فقط مربوط به رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری است و رانندگان وسایط نقلیه سبک و درون شهری را شامل نمی‌شود.


وضعیت بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری و درون‌شهری چگونه است؟


کلیه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری و درون‌شهری طبق قانون بیمه اجباری رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری مصوب ١٨/٢/١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه مورخ ١٣٨٨ قانون مذکور، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می‌گیرند؛ این بیمه اجباری است و سازمان تامین اجتماعی موظف است، طبق قانون رانندگان مذکور را بیمه کند.

شاغلان، بازنشستگان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند، از شمول این قانون خارج هستند.


میزان و نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان را توضیح دهید؟


دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه رانندگان بر اساس دستمزد مقطوعی است که توسط شورای‌عالی تامین اجتماعی تعیین شده است. میزان دستمزد مقطوع رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری در مورد رانندگان  مینی‌بوس و سواری از ابتدای سال ٨١ معادل ١/١ برابر حداقل دستمزد مصوبه شورای‌عالی کار و سایر رانندگان معادل ٣/١ برابر حداقل دستمزد و برای رانندگان تاکسی، وانت‌بار و مینی‌بوس (درون شهری) معادل حداقل دستمزد تعیین شده است. ضریب و نرخ حق بیمه راننده بیمه‌شده نیز عبارت است از ٢٧ درصد دستمزد مقطوع تعیین‌شده که شخص راننده مکلف است راسا ٥/١٣ درصد آن را به سازمان پرداخت کند. مابقی حق بیمه (٥/١٣درصد) توسط دولت از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها تعهد شده است.

رانندگان مذکور، مکلف‌اند شخصا حق بیمه سهم بیمه‌شده را که بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین‌شده، به‌صورت ماهانه، به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است، ظرف مهلت مقرر پرداخت نشود، اصل حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه (متفرعات) طبق ماده (٥٠) قانون از وی قابل وصول خواهد بود.


حمایت‌های قانونی سازمان از رانندگان بیمه‌شده به چه ترتیبی است؟


کلیه حمایت‌های مندرج در قانون تامین اجتماعی شامل بیمه‌شدگان قانون بیمه اجتماعی رانندگان نیز خواهد بود.

ارائه خدمات درمانی و بیمه‌ای سازمان به رانندگان مشمول این قانون منوط به پرداخت حق بیمه مقرر است. دفترچه درمان رانندگانی که حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند، تا پایان فصل جدید تمدید اعتبار می‌شود. بیمه‌شدگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند.


کسانی که راننده و ساکن روستا هستند، برای اعتبار دفترچه کار رانندگی باید حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کنند. آیا می‌توانند با انتقال حق بیمه از تامین اجتماعی به صندوق بیمه روستاییان، دفترچه کار را تامین اعتبار کنند؟

خیر، رانندگان تابع مقررات تامین اجتماعی هستند و تامین اعتبار دفترچه کار رانندگی هم براساس مقررات منوط به پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی است.


در چه صورت رانندگان درون‌شهری می‌توانند از تسهیلات قانون هدفمندسازی بهره‌مند شوند؟


در صورتی که نام آن‌ها در فهرست اعلامی از سوی ستاد سوخت وجود داشته باشد. این رانندگان با دارا بودن کارت اشتغال یا کارت فعالیت می‌توانند از معافیت یادشده بهره‌مند شوند.


آیا رانندگان بین شهری شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی می‌توانند از معافیت حق بیمه استفاده کنند؟


خیر، کارفرمایان رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین شهری که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند، مکلف‌اند لیست و حق بیمه این‌گونه افراد را وفق مقررات به سازمان ارسال و پرداخت کنند.


دفترچه کار رانندگان بین شهری در چه شرایطی برای سازمان دارای اعتبار است؟


دفترچه کار معتبر، دفترچه‌ای است که برای اشتغال و تردد رانندگان با وسایط نقلیه عمومی بین شهری در جاده‌های کشور توسط سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های کشور صادر و دارای عکس و مشخصات هویتی کامل راننده و تاریخ اعتبار بوده و مهمور به مهر سازمان مذبور باشد.


آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند؟


قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مربوط به بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون ‌کار است. بنابراین بیمه‌شدگان مذکور به‌دلیل اینکه فاقد کارفرما هستند، مشمول قانون کار و مشاغل سخت و زیان‌آور نیستند.


رانندگان شاغل در آژانس‌های تاکسی تلفنی چگونه می‌توانند بیمه شوند؟


وضعیت بیمه این‌گونه از رانندگان به دو شکل است:

گروه اول: رانندگانی که اتومبیل متعلق به خودشان است و کارفرما با ارائه سند مالکیت اتومبیل، این امر را به اثبات برساند، مشمول بیمه اجباری نخواهند بود. در این صورت راننده مذکور خویش‌فرما محسوب شده و می‌تواند بیمه خود را به‌صورت اختیاری (‌در صورتی که حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد) ادامه دهد یا در صورت نداشتن سابقه لازم خود را بیمه حرف و مشاغل آزاد کند.

گروه دوم: رانندگانی هستند که اتومبیل آن‌ها متعلق به کارفرماست. این گروه مشمول بیمه اجباری بوده و کارفرما موظف است حق بیمه آن‌ها را به سازمان تامین اجتماعی طبق لیست پرداخت کند.


آیا مدیران آژانس‌ها و موسسات مسافربری می‌توانند بیمه شوند؟


درصورتی که مدیر کارگاه اعم از آژانس‌ها و موسسات مسافربری و سایر کارگاه‌ها خود کارفرما و دارای پروانه کسب باشد و یا کارفرمایی آن‌ها به استناد سایر مدارک محفوظ در پرونده نظیر اجاره‌نامه و گزارش بازرسان کارگاه احراز شود، می‌توانند در صورت داشتن سایر شرایط از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه شوند.
منبع : www.tamin.ir

www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان