وکیل اداره کار کارفرما مشاوره کارفرمانیوز

مشاوره رایگان کارفرمایان وکیل اداره کار تامین اجتماعی تسویه حساب پرسنل قانون کار

وکیل اداره کار کارفرما مشاوره کارفرمانیوز

مشاوره رایگان کارفرمایان وکیل اداره کار تامین اجتماعی تسویه حساب پرسنل قانون کار

وکیل اداره کار کارفرما مشاوره کارفرمانیوز

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی و دانش افزایی کارفرمایان
دانستنی های حوزه روابط کار و تامین اجتماعی مدیران
مازندران وکیل اداره کار در بابل بابلسر ساری قائمشهر آمل

09901055007

جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۷

يكشنبه, ۲ دی ۱۳۹۷، ۰۷:۰۰ ق.ظ

 

کارفرمانیوز - بخشنامه مزد ۱۳۹۷ کارگران قانون کار طی بخشنامه شماره ۲۳۴۶ مورخه ۱۳۹۷/۱/۲۳  ابلاغ شد. برای آشنایی بیشتر با جزئیات افزایش حقوق ۹۷ کامل ترین جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ به همراه چندین نمونه و مثال نحوه محاسبه حقوق کارگران با شرایط کار و ساعات کار مختلف ارائه می شود.

کامل ترین جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۷

ردیف عنوان مبلغ
۱ مزد روزانه ۹۷ ۳۷۰٫۴۲۳ ریال
۲ حقوق ماهیانه ۳۰ روزه ۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال
۳ حقوق ماهیانه ۳۱ روزه ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال
۴ بن کارگری ۹۷ ماهیانه ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال
۵ حق مسکن ۹۷ ماهیانه ۴۰۰٫۰۰۰ ریال
۶ حق خواربار ۹۷ ماهیانه

مجرد

متاهل

 

۴۰۰ ریال

۸۰۰ ریال

۷ حق اولاد برای هر فرزند زیر ۱۸ سال معادل ۳ روز مزد

(به شرطی که بیمه شده دارای حداقل ۲ سال سابقه بیمه باشد چه در آن کارگاه چه در جای دیگر)

یک فرزند

دو فرزند

سه فرزند

 

 

۱,۱۱۱,۲۶۹ ریال

۲,۲۲۲,۵۳۸ ریال

۳,۳۳۳,۸۰۷ ریال

۸ عیدی پاداش ۹۷

(معادل ۶۰ روز حقوق برای هر سال)

(معادل ۵ روز حقوق برای هر ماه)

 

۲۲,۲۲۵,۳۸۰ ریال

۱,۸۵۲,۱۱۵ ریال

۹ سنوات خدمت یا پایان کار ۹۷

معادل ۳۰ روز حقوق برای هر سال

معادل ۵/۲ روز حقوق برای هر ماه

 

۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال

۹۲۶,۰۵۷٫۵ ریال

۱۰ مانده مرخصی ۹۷

سالانه ۳۰ روز با احتساب ۴ روز جمعه و در حالت عادی ۲۶ رزو

معادل ۱۶ ساعت ماهیانه برابر ۲ روز و یک ونیم ساعت ماهیانه

 

۹,۶۳۰,۹۹۸ ریال

۸۰۲,۵۸۳ ریال

۱۱ مزد هر ساعت کار عادی ۹۷

برابر است با مزد روزانه تقسیم بر ۳۳/۷ (هفت و سی و سه صدم)

۵۰٫۵۳۵ ریال
۱۲ فوق العاده اضافه کاری (یک و چهار برابر مزد عادی)

هر ساعت

هر روز

 

۷۰٫۷۴۹ ریال

۵۱۸٫۵۹۲ ریال

۱۳ فوق العاده شب کاری (۳۵% مزد ساعتی)

هر ساعت

 

۱۷٫۶۸۷ ریال

۱۴ فوق العاده نوبت کاری (برای ماه ۳۰ روزه)

صبح عصر ۱۰ درصد حقوق ماهیانه

صبح عصر شب ۱۵ درصد حقوق ماهیانه

صبح شب و یا عصر شب ۵/۲۲ درصد حقوق ماهیانه

 

۱,۱۱۱,۲۶۹ ریال

۱,۶۶۶,۹۰۳ ریال

۲,۵۰۰,۳۵۵ ریال

۱۵ جمعه کاری (۴۰% مزد ساعتی)

هرساعت

 

۲۰٫۲۱۴ ریال

 

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ کارگر ساده


مثال  ۱ :  محاسبه حقوق و مزایای ۹۷ کارگر متاهل با یک فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار عادی روز کار و بدون اضافه کاری و بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۷ که یک روز مرخصی رفته و بقیه مانده است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را ماهیانه تسویه حساب می نماید.

برای محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ این کارگر کافی است جمع ردیف های  ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ جدول را بدست آوریم.

حقوق ماهیانه ۹۷ مبلغ   ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال

بن کارگری ۹۷ مبلغ   ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق مسکن ۹۷ مبلغ   ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۹۷ مبلغ  ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۹۷ مبلغ   ۱٫۱۱۱٫۲۶۹ ریال

عیدی و پاداش ۹۷ مبلغ   ۱٫۸۵۲٫۱۱۵ ریال

سنوات خدمت یا پایانکار ۹۷ مبلغ   ۹۲۶٫۰۵۷ ریال

مانده مرخصی یک روز ۳۷۰٫۴۲۳  ریال

جمع کل : ۱۷,۲۴۳,۷۷۸ ریال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۸۸۰۸۱۷ ریال

حقوق پرداختی : ۱۶٫۳۶۲٫۹۵۹ ریال

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ کارگر با فوق العاده شب کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری


مثال ۲ : محاسبه حقوق قانون کار ۹۷ کارگر نگهبانی متاهل با دو فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار از ۱۵ لغایت ۲۴ (کسر نیم ساعت برای صرف شام) هر روز  و ساعات اضافه کاری فرضی در کل ۶۱ ساعت(هر روز یک ساعت اضافه کاری به علاوه ۴ روز تعطیل هر کدام هشت و نیم ساعت اضافه کاری) و جمعه کاری فرضی ۳۴ ساعت (۴ روز جمعه که از ۱۵ لغایت ۲۴ هشت و نیم ساعت بوده و در جمع می شود ) و شب کاری فرضی۶۲ ساعت (هر روز از ساعت ۲۲ لغایت ۲۴ و با فرض صرف شام قبل از ۲۲ می شود روزانه ۲ ساعت و ماهیانه ۶۲ ساعت) بدون سایر فوق العاده ها در ماه ۳۱ روزه مانند اردیبهشت ۹۷ که مرخصی نرفته است. عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه ۹۷ مبلغ  ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال

بن کارگری ۹۷ مبلغ   ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق مسکن ۹۷ مبلغ   ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۹۷ مبلغ   ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۹۷ مبلغ   ۲,۲۲۲,۵۳۸ ریال

فوق العاده اضافه کاری ۴۳۱۵۷۰۵ ریال

فوق العاده جمعه کاری ۶۸۷۲۷۸ ریال

فوق العاده شب کاری ۱۰۹۶۶۱۳ ریال

جمع کل : ۲۱,۳۰۶,۰۴۷ ریال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۸۸۰۸۱۷ ریال

حقوق پرداختی : ۲۰,۴۲۵,۲۳۰ ریال

توجه شود که برای یک روز کار در جمعه فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده تعطیل کاری و فوق العاده شب کاری طبق مقررات قانون کار به صورت مجزا محاسبه به کارگر پرداخت می شود.

نمونه محاسبه حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ کارگر با فوق العاده نوبت کاری و فوق العاده اضافه کاری و فوق العاده جمعه کاری


مثال ۳ : محاسبه حقوق کارگر نگهبانی متاهل با  سه فرزند زیر ۱۸ سال و با ساعات کار نوبت کار به صورت صبح، عصر و شب (یک هفته از ۷ الی ۱۵ و یک هفته ۱۵ الی ۲۳ و یک هفته از ۲۳ الی ۷)  مشغول به کار است.

این کارگر موظف است در ایامی که شیفت کاری وی به تعطیلات و جمعه ها تلاقی دارد در سر کار حاضر شود. برای محاسبه ساعات اضافه کار این کارگر به این صورت عمل می شود که تعداد روزهای غیر تعطیل ماه اردیبهشت ۹۷ را در عدد ۷/۳۳ (هفت و سی و سه صدم) ضرب می کنیم و ساعات کاری موظفی وی بدست می آید. ساعات کارکرد موظفی کارگر را از ساعات کارکرد واقعی کارگر کسر می کنیم و به این ترتیب ساعات اضافه کاری بدست می آید. مثلا در اردیبهشت ۹۷ روزهای غیرتعطیل ۲۶ روز است که ساعات کار موظفی کارگر می شود تقریبا ۱۹۰ ساعت.

کارگر هر روز ۷/۳۳ ساعت سر کار حاضر می شود که در ۳۱ روز می شود ۲۲۷ ساعت . ساعات اضافه می شود ۲۲۷ منهای ۱۹۰ برابر است با ۳۷ ساعت اضافه کاری.

در طول ماه ۴ جمعه واقع شده و هر روز ۷/۳۳ ساعت که می شود ۲۹ ساعت جمعه کاری.

عیدی و پاداش و سنوات خدمت و مانده مرخصی خود با کارفرما را سالیانه تسویه حساب می نماید.

از روی جدول حقوق و مزایای قانون کار ۹۷ مقادیر زیر را استخراج می کنیم.

حقوق ماهیانه : ۱۱,۴۸۳,۱۱۳ ریال

بن کارگری ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

حق مسکن ۴۰۰٫۰۰۰ ریال

حق خواربار ۸۰۰ ریال

حق اولاد ۳,۳۳۳,۸۰۷ ریال

فوق العاده اضافه کاری ۲٫۶۱۷٫۷۲۳ ریال

فوق العاده جمعه  کاری ۵۸۶۲۰۸ ریال

فوق العاده شب کاری ۰  ریال (به کارگران نوبت کار شب کاری تعلق نمی گیرد)

فوق العاده نوبت کاری ۱٫۶۶۶٫۹۰۴ ریال

جمع کل : ۲۱٫۱۸۸٫۵۵۵ ریال

کسر ۷% حق بیمه سهم کارگر ۸۸۰٫۸۱۷ ریال

حقوق پرداختی : ۲۰٫۳۰۷٫۷۳۸ ریال

توجه : نوبت کاری به کارهایی گفته می شود که شیفت کاری کارگر در طول ماه حداقل یک بار چرخش داشته باشد. مثلا یک کارگر تغییر شیفت ده روزه صبح و شب دارد که در طول ۲۰ روز یکبار چرخش نوبت کار دارد ونوبت کار محسوب می شود و فوق العاده نوبت کاری به وی تعلق می گیرد. اگر همین کارگر همین کار را درهمان ساعات کاری و با چرخش ۱۶ روزه انجام دهد در طول ۳۲ روز یکبار چرخش نوبت کاری خواهد داشت بنابراین نوبت کار محسوب نمی شود و به وی شب کاری تعلق می گیرد.www.karfarmanews.irکارفرمانیوزپایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان