در زمینه تفکر سیستمی تعریف مشخصی ارائه نشده اما در یک جمله می توان گفت "نوعی نگرش به رفتارهای اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و ... است،نوعی نگرش کلی که از توجه به اجزا نشأت می گیرد.

برای تعریف سیستم در یک کسب و کار ابتدا باید اجزای (کارکنان و مدیران) متعدد آن هویت فردی خود را در جهت ایجاد یک هویت سیستمی یا سازمانی به کار گیرند بعبارت دیگر هویت سازمانی تجمیع هویت فردی برای بدست آوردن یک هویت سیستمی ست که این امر نیازمند گذر اجزا از مرحله "من بودن" و رسیدن به مفهوم "ما"ست.


قرارداد کار پرسنل


در بسیاری از شرکت ها و موسسات یک مجموعه در جال فعالیتند و این مجموعه بعلت عدم تعامل و ارتباط هدفمند تبدیل به سیستم نشده اند که این مسئله صرفا مربوط به کارکنان نیست و گاهی کارفرمایان و مدیران نیز به آن دامن می زنند.(فراموش نکنیم تفاوت بین گروه و تیم و یا مجموعه و سیستم همین وجود یا عدم وجود تعامل بین اجزاست) 

توصیه می کنم برای درک عمیق تر این مفهوم حتما کلیپ هفت دقیقه ای #بالانس را که توسط دو برادر آلمانی ساخته شده است،مشاهده نمایید.

در واقع #تعامل مهمترین رکن تفکر سیستمی ست و نقصان در هر یک از اجزای سیستم عملکرد کل سیستم را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

سیستم ها معمولا برای فعالیت خود مرزهایی تعیین می کنند که شاید عینیت خارجی نداشته باشد.هر چقدر مرزهای تعریف شده فراگیرتر تعریف شوند،اهداف سیستم جهان شمول تر خواهد بود.برخی از اجزای یک مجموعه مرزهای خود را محدود و در راستای چاردیواری خود تعریف می کنند و به همین دلیل حاضرند برای دکوراسیون خانه خود میلیون ها تومان هزینه کنند اما هزینه شارژ آپارتمان را نمی پردازند.این آدمها برای نابود کردن هر سیستمی مستعدند و کارفرمایان باید از آنها دوری کنند.

با توجه به این توضیحات شایسته است مدیران با تعیین مرزهای بزرگتر اهداف باارزش تری را برای رسیدن به اعتلا در سیستم خود تعریف کنند.

(در رفتارهای اجتماعی هم پرخاش های بی دلیل،بداخلاقی ها و سوء تفاهم ها از عدم نگرش سیستمی ناشی می شود.در واقع انسانها به مثابه جزیره های خودمختار تنها به منافع خود فکر کرده و رویای تبدیل شدن به مجمع الجزایر واحد را در نطفه خفه می کنند.)


#تفکر_سیستمی به کارفرمایان کمک می کند بجای مشاهده محوری در زمینه ساختار و وقایع به بررسی ارتباط آنها و تاثیرگذاری بر یکدیگر و یافتن دلیل تغییرات واقع شده پرداخته و تصمیمات درست تری برای پیشرفت کسب و کار خود اتخاذ نماید.

همانطور که جهان در مسیر تکامل گام بر می دارد،شایسته است شرکت ها با بوجود آوردن تفکر سیستمی و تحلیل های درست درون سازمانی به جای سطحی نگری وقایع روز به روز به تکامل نزدیک تر گردند.

به امید روزی که تفکر سیستمی تفکر غالب اجتماع و در مقیاس کوچکتر حوزه کارفرمایی گردد.#محمدرضا_مهرپویا - کارفرمانیوز نشر بدون ذکر نام نویسنده و منبع مجاز نیست.