تمدید قرارداد کار

 

‌ ‌ ‌

⚠️ هشدار به کارفرمایان و مدیران 

 

  در کارهایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد وقتی مدت قراردادکار موقت منقضی می شود و کارفرما با کارگر قرارداد موقت دیگری منعقد نمی کند ، ادامه کار کارگر در کارگاه پس از انقضای مدت قرارداد کار و لو برای یک روز ، به منزله تجدید ضمنی قرار داد ، معادل مدت قرارداد کار قبلی خواهد بود.

بعنوان مثال اگر قرارداد کارگر سه ماهه بوده و پس از پایان مدت کارگر یک روز و حتی کمتر در محل کار خود حاضر گردد ، قرارداد وی به مدت سه ماه دیگر تمدید خواهد شد.

 

 بدیهی است چنانچه کارگر پس از سپری شدن مدت زمان معادل قرارداد قبلی نیز کماکان در واحد مربوط ادامه کار دهد و قرارداد جدیدی با وی منعقد نگردد ، در این صورت قرارداد وی با کارفرما از نوع قرارداد کار دائم محسوب می شود.

 

 

کارفرمایان گرامی
 
اقرارنامه های مورداستفاده در اکثر شرکتها از درجه اعتبار ساقط شده و در صورت نداشتن مکانیزم
 
قانونی و مهندسی شده در حوزه روابط کار در آینده متحمل خسارتهای فراوانی خواهید شد.
 
واحد روابط کار گروه مشاوران کارفرمانیوز که یک مرجع تخصصی در حوزه کارفرمایی کشور است
 
کمک می کند به واسطه مشاوره و یا سپردن اجرای روابط کار با خیال راحت لذت کارفرمایی
 
را تجربه کنید.همین حالا می توانید با ما تماس بگیرید.

شماره تماس مشاوره

 

کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان