هر چند کارفرمایان بیمه بیکاری دریافت نمی کنند اما دانستن قوانین مربوطه در خصوص دریافت و قطع بیمه بیکاری می تواند در مواجهه با کارگرانی که قصد استفاده ار بیمه بیکاری دارند و یا از آن استفاده می کنند،درست تر عمل کند که بهمین خاطر در این پست به آن پرداخته ایم.


شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری 


متقاضیان برای دریافت بیمه بیکاری نباید تبعه کشورهای خارجی باشند. بیمه‌شده باید قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. (البته در بسیاری از شهرها سازمان تامین اجتماعی سابقه زیر یکسال را برای دریافت بیمه بیکاری تایید نمی کند،که در صورت این اتفاق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری،نتیجه مثبت برای کارگر در بر خواهد داشت) همچنین،بیمه‌شده‌هایی که به خاطر بروز حوادث غیرمترقبه نظیر آتش سوزی، سیل و زلزله بیکار می‌شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ندارند و اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. ( مثل اتفاقی که برای کارگران پلاسکو رخ داد)


بر اساس جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری، کارگران مجرد حداقل 6 ماه و حداکثر 36 ماه و کارگران متاهل حداقل 12 ماه و حداکثر 50 ماه با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند. مجموع دریافتی هم نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80 درصد متوسط مزد یا حقوق فرد بیشتر باشد.فردی که از کار بیکار شده موظف است حداکثر یک ماه (ظرف 30 روز) بعد از تاریخ بیکاری وضعیت خود را به اداره کار محل اشتغال خود گزارش کند.


ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه کارگران و نیروهای کار محسوب می‌شود.


دلایل قطع مقرری بیمه بیکاری 


مقرری کارگرانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، درصورت اشتغال مجدد،‌قطع می‌شود. چنانچه مدت پرداخت بیمه بیکاری تمام شود یا اینکه فرد به کار جدیدی مشغول شود یا در صورت پیدا شدن کار تخصصی‌اش از قبول آن خودداری کند، همچنین اینکه مشمول دریافت مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی کلی شود، دیگر نمی‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند. در صورتی که پس از برقراری مقرری بیمه‌ بیکاری مشخص ‌شود که بیکاری بیمه‌ شده ناشی از اراده شخصی وی بوده یا بیمه ‌شده بیکار اشتغال مجدد خود را اعلام نکرده و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری ادامه داده، باید وجوه دریافتی و کمک هزینه بیکاری را به سازمان تأمین‌ اجتماعی مسترد کند.جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری


شرایط بیمه بیکاریدانلود قانون تامین اجتماعیکارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان