مقایسه آماری شاخص‌های بازار کار در گروه فارغ التحصیلان دانشگاهی از مقطع فوق دیپلم تا دکتری تخصصی به استناد نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت فعال (مجموع جمعیت بیکار و شاغل) در این گروه از ۶ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۱۴۷ نفر در سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ نفر در سال ۹۶ رسیده است؛ بنابراین جمعیت فعال فارغ التحصیلان دانشگاهی در طول یکسال ۴۲۴ هزار و ۱۱۳ نفر رشد داشته است.

جمعیت فعال مجموع جمعیت بیکار و شاغل را شامل می شود که رشد این شاخص از نشانه‌های مثبت در شاخص های اقتصادی محسوب می شود چراکه افرادی که در خارج از این گروه قرار می گیرند یا شاغل نیستند یا به هر دلیلی تمایلی به ورود به بازار کار ندارند.

در گروه شاغلان، در سال ۹۵ مجموع جمعیت شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی ۵ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۹۷۷ نفر بود که این جمعیت تا پایان سال گذشته به ۵ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۲۷۱ نفر رسید؛ به عبارتی جمعیت شاغل فارغ التحصیل در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن ۳۸۵ هزار و ۲۹۴ نفر افزایش یافت.

همچنین مقایسه شاخص بیکاری در جمعیت فارغ التحصیل جامعه نشان می دهد، جمعیت بیکار کشور در سال ۹۶ به میزان ۳۸ هزار و ۸۱۹ نفر نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است. به این ترتیب که جمعیت یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۷۰  نفری بیکار فارغ التحصیل در سال ۹۵، به یک میلیون و ۳۷۸ هزار و ۹۸۹ نفر بیکار تحصیلکرده در سال ۹۶ رسید.


فارغ التحصیل بیکار


هر چند جمعیت بیکار هم در طول یکسال رشد داشته است اما سرعت رشد جمعیت شاغل نسبت 
به جمعیت بیکار قابل توجه بود. 
البته افزایش جمعیت شاغل صرفا نسبت به رشد جمعیت بیکار قابل توجه بود در حالیکه این افزایش 
جمعیت شاغل نسبت به تقاضای بازار کار و خروجی سالانه فارغ التحصیلان از دانشگاه ها فاصله دارد 
به طوریکه طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه در سال جاری ۶۸۰ هزار نفر از جمعیت جویای 
کار کشور از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و ۷۰ درصد فرصت های شغل باید به دانش آموختگان
دانشگاهی اختصاص یابد.خبرگزاری مهر