حق مسکن کارگران


مطابق قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی هر کارگر پس از اشتغال به کار از حداقل هایی در زمینه حقوق برخوردار می‌شود که تعیین مبلغ این حقوق و مزایا مکانیزم هایی دارد که از حوصله بحث خارج است.

پرداخت بعضی از مزایا منوط به وجود مشخصه ای در کارگر است، مثل داشتن اولاد برای دریافت حق اولاد یا عائله مندی و بعضی از مزایا نیز منوط به تحقق شرایط و انجام وظایفی است که در صورت انجام آن وظایف، کارگر مستحق دریافت آنها می‌شود مثل کار کردن بالاتر از میزان حداکثر قانونی (با توافق کارفرما و کارگر) برای دریافت اضافه‌کاری .

اما هر کارگر در هر حالت و شرایطی از حقوق، بیمه، بن، حق مسکن، حق سنوات، عیدی، حق اولاد و ... برخودار است .

در خصوص فوق‌العاده حق مسکن با توجه به سوال چند تن از کارفرمایان عزیز مبنی بر اینکه در صورت خانه دار بودن کارگر ، پرداخت حق مسکن چه حالتی پیدا می کند ؟ لازم به ذکر است به همه کارگران فارغ از داشتن مسکن شخصی و یا استیجاری، قابل پرداخت است و مبلغ آن در سال جاری 40 هزار تومان در نظر گرفته شده البته مشمول بیمه نیز هست . این مبلغ از سال 95 تاکنون تغییری نکرده که با توجه به شرایط اقتصادی اخیر مطمئنا نمایندگان کارگر در شورای عالی کار به دنبال افزایش آن در سال آینده خواهند بود.
کارفرمانیوز پایگاه اطلاع رسانی کارفرمایان