Karfarma-1


وقوع بسیاری از گرفتاری های مالی ناشی از عدم وقوف افراد به قانون بالاخص قوانین و پوشش های بیمه ای است که این موضوع لزوم دانش افزایی در خصوص بیمه را بیش از پیش ضروری می نمایاند.

متاسفانه بسیاری از کارفرمایان محترم به سبب عدم اطلاع کافی در خصوص ایمنی های کار در معرض بروز خسارت های بزرگ مالی هستند و این مسئله به رغم تصور بیشتر مردم مختص شغل و حرفه خاصی نیست و همانطور که امکان دارد در طول بیست سال فعالیت در یک کارگاه نجاری اتفاق نقص عضوی و جانی بوقوع نپیوندد،امکان دارد یک سهل انگاری ساده باعث وقوع خسارت جانی برای کارگر در یک فروشگاه آرایشی بهداشتی گردد،دقیقا مثل اتفاقی که هفته گذشته افتاد و موجب مرگ کارگر بر اثر سقوط از نردبان غیراستاندارد در فروشگاه آرایشی یکی از شهرهای شمالی گردید.

بله،حادثه خبر نمی کند و اگر حادثه ای موجب فوت کارگر گردد و کارفرما بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم مثلا عدم رعایت موارد ایمنی و ... از سوی بازرس کار مقصر شناخته شود،علاوه بر پرداخت دیه باید حقوق ده ساله کارگر را که بصورت مستمری به خانواده کارگر متوفی پرداخت می گردد بصورت یکجا به تامین اجتماعی پرداخت نماید که می تواند ادامه حیات حرفه ای کارفرما را به مخاطره بیندازد.

فلسفه وجودی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما پوشش همین حوادث و مخاطرات است که بیمه ها در قبال دریافت مبلغی بسیار ناچیز در برابر ارزش پوششی آن کارفرما را در قبال آن ایمن می سازند.

توصیه می شود با توجه به بُعد حقوقی این بیمه نامه،آن را از شرکتهای خدمات بیمه ای دارای کارشناس حقوقی و یا مشاوره با کارشناس حقوقی و کسب اطلاعات مناسب در خصوص کلوزهای مناسب برای انواع خطرات با توجه به حرفه موردنظر تهیه و اقدام نمایند.(در بسیاری از موارد بیمه گذار علیرغم داشتن بیمه مسئولیت و پرداخت هزینه،بدلیل انتخاب نادرست کلوزهای بیمه ای از خدمات شرکت بیمه محروم گردیده اند)


فراموش نکنید #حادثه_خبر_نمی_کند#نشر_تنها_با_ذکر_منبع