‌ ‌ ‌Karfarma-1

 

✅  کارفرمایان عزیز،توجه داشته باشید فرم قرارداد کار پرسنل ساعتی،درصدی و بازاریاب متفاوت از قراردادهای کار معمول پرسنل مشمول قانون کار میباشد .

و در صورت عدم رعایت موارد مربوط به اینگونه پرسنل در قراردادهای کار ، که دارای چارچوب و بندهای متفاوتی می باشد ،  کارفرمایان و مدیران در صورت شکایت آنها مکلف به پرداخت حق بیمه ، عیدی و سنوات می گردند .

یکی از معضلات عمده کارفرمایان در محاکم کار عدم وجود دلیل مستند برای اثبات کارگر دائم نبودن کارگرانی ست که رابطه مزدی و تبعیت حقوقی بین آنها وجود ندارد و اثبات این موضوع مطابق قانون کار بر عهده آنهاست.

در ادامه در این خصوص بیشتر خواهیم نوشت .

 

تلگرام

مشاور کسب و کار در مازندران

 

#کارفرما_نیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان