وضعیت قرارداد پرسنل ساعتی و درصدی

دانستنی های قرارداد کارکنان ساعتی و درصدی‌ ‌ ‌

ارتباط با گروه مشاوران کارفرمانیوز

 

✅  کارفرمایان عزیز،توجه داشته باشید فرم قرارداد کار پرسنل ساعتی،درصدی و بازاریاب متفاوت از قراردادهای کار معمول پرسنل مشمول قانون کار میباشد و در صورت عدم رعایت موارد مربوط به اینگونه پرسنل در قراردادهای کار ، که دارای چارچوب و بندهای متفاوتی می باشد ،  کارفرمایان و مدیران در صورت شکایت آنها مکلف به پرداخت حق بیمه ، عیدی و سنوات می گردند.

یکی از معضلات عمده کارفرمایان در محاکم کار عدم وجود دلیل مستند برای اثبات کارگر دائم نبودن کارگرانی ست که رابطه مزدی و تبعیت حقوقی بین آنها وجود ندارد و اثبات این موضوع مطابق قانون کار بر عهده آنهاست.

به خاطر داشته باشید درصدی بودن و ساعتی بودن کارکنان باعث خروج آنان از شمول قانون کار نیست و در صورت شکایت پرسنل به اداره کار،کارفرما قطعا محکوم خواهد شد.

 

برای اطلاع بیشتر می توانید از مشاوره رایگان کارشناسان ما استفاده کنید.

 

 

تلگرام

مشاور کسب و کار در مازندران

 

کارفرمانیوز مرجع تخصصی مشاوره کارفرمایان