‍ در دعاوی طرح شده از سوی کارگر در محاکم کار توجه داشته باشید در بسیاری از مواقع کارگر دلیل مستندی برای اثبات ادعای خود ندارد و کارفرما و نماینده معرفی شده از سوی او بدلیل عدم اشراف بر قوانین و دستورالعملهای مربوطه،زمینه را برای محکومیت خود فراهم می کنند.

وفق ماده 87 آیین دادرسی کار ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

 

بر اساس ماده 1257 قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و "مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است." در این حالت به اصطلاح حقوقی "انقلاب دعوی" صورت گرفته و جای خواهان و خوانده عوض شده و اینک خوانده است که باید ثابت کند ادعایش صحیح است یا نه.

مثلا کارفرما در مقام دفاع مدعی می شود سابقه کارگر مورد تایید است اما در طول مدت بارها بی انضباطی کرده و باعث ورود خسارت شده و کار خود را بنحو احسن انجام نداده است.

در این مورد سابقه کارگر بواسطه اقرار کارفرما اثبات شده و حالا ایشان است که باید موارد مورد ادعای خود را اثبات کند،زیرا بر اساس ماده 198 قانون مدنی درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

#نکته

 

"مشکل از عدالت نیست،وقتی بدون تخصص وارد یک واقعه حقوقی می شوید"

 

 

#تذکر

 

بیمه بودن شخص،دلیل قطعی بر سابقه کار کارگر نیست و اگر احیانا در طول سالها کسی را بیمه کردید اما جزو پرسنل شما نیست می توانید از طریق دلایل دیگر،عدم وجود رابطه کارگر و کارفرمایی فیمابین را اثبات کنید،هر چند احراز آن کمی مشکل تر است و این کار بهیچ وجه توصیه نمی شود.

 

 

م.م

#مشاور_حقوقی_روابط_کار

 

 

ارتباط 👇👇👇👇👇👇👇

 

مشاور کسب و کار در مازندران

 

#کارفرما_نیوز_پایگاه_اطلاع_رسانی_کارفرمایان 

 

 

#نشر_تنها_با_ذکر_منبع