تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 97/02/18 هیأت وزیران درخصوص"اصلاح ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری"، طی نامه شماره 18470 در تاریخ 98/02/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.


دادخواست دیوان عدالت اداری